eigen_frontfoto

Overwinstbelasting - vrijstelling voor biogassector?

Elektriciteit

Wat is overwinstbelasting?
Het nieuws gonst met berichtgeving omtrent overwinstbelasting in de energiesector, opgelegd door Europa maar ook met de volle steun van de lidstaten. Op deze manier hoopt Europa een antwoord te bieden op de hoge winsten die grote delen van de energiesector momenteel boeken.

Wat betekent dit nu concreet voor de biogassector?
Hopelijk niets – of dat is toch onze betrachting. De organisaties actief op vlak van biogas in Vlaanderen (Biogas-E, FEBIGA, VLACO) hebben de handen in elkaar geslagen, samen een nota ter attentie van Minister Tinne Van der Straeten opgesteld (zie eerder bericht) en intussen ook diverse gesprekken achter de rug met het Kabinet van de minister. De inzet van deze nota en deze gesprekken is om op basis van de Europese Verordening de vrijstelling voor de biogassector te bewerkstelligen voor wat betreft deze overwinstbelasting, en dit zowel voor energie in de vorm van opgewekt biomethaan alsook stroom geproduceerd uit biogas (bio-WKK).

Hoe verlopen deze gesprekken?
De nota is goed ontvangen en het Kabinet is zeer open en ontvankelijk voor de specifieke noden van de biogassector. Ook de daaropvolgende gesprekken zijn in een zeer constructieve sfeer verlopen. We voelen ons ook gesterkt door de rechtstreekse verwijzingen naar vrijstellingen voor biomethaan/biogas zoals dit verankerd is in de Europese Verordening zelf. Dit laatste is op zich een verwezenlijking mede gerealiseerd door de European Biogas Association waarin Biogas-E ook de Vlaamse regio vertegenwoordigt. De organisaties die in Vlaanderen biogas promoten, bewegen dus hemel en aarde om samen op diverse fronten het verschil te maken. We houden jullie dan ook graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie