eigen_frontfoto

Witloofvergisting binnenkort mogelijk?

Witloof

Het hoge energieverbruik op witloofbedrijven in combinatie met de hoge energieprijzen doet de energiefactuur van Vlaamse witlooftelers geen goed. Via de Operationele Groep (OG) ChicoryRePowered wordt nagegaan wat de randvoorwaarden zijn voor witloofbedrijven om op een rendabele manier in hun eigen energie te voorzien door middel van pocketvergisting, en op die manier ook een milieuwinst te boeken. Projectpartners en geïnteresseerde telers worden via deze operationele groep samengebracht om de kansen en drempels in kaart te brengen.

Concreet beoogt de OG ChicoryRePowered volgende doelstellingen:
  • Nagaan technische haalbaarheid (procesoptimalisatie)
  • Nagaan economische haalbaarheid (o.a. vergelijking met afzet witloofwortels als voeder)
  • Betrekken telers (verkleinen van kenniskloof)

Biogas-E werkt in deze OG samen met Inagro, het Praktijkpunt landbouw Vlaams Brabant en drie witlooftelers. Van zodra beschikbaar, zullen relevante output van dit project op volgende pagina worden gepubliceerd. Meer informatie over dit project is ook terug te vinden op de website van Inagro.

Interesse om deel te nemen aan de kenniscoöperaties van de OG? Registreer je hier.


Met steun van: het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (www.vlaanderen.be/pdpo)

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie