eigen_frontfoto

Call innovatiesteun voor PAS-oplossingen

PAS

Het stikstofakkoord stelt strenge eisen aan de Vlaamse veehouderijsector. De eisen omtrent het reduceren van ammoniakemissies in dit akkoord zorgen voor een grote urgentie. Indien voor de sector een duurzame toekomst wil verzekerd worden, is een brede set van gevalideerde oplossingen nodig op zeer korte termijn.

Om de ontwikkeling van nieuwe technieken en maatregelen te stimuleren, moet ingezet worden op een ondersteunend innovatiebeleid omtrent stikstofemissies. Boerenbond wil een broodnodige impuls geven door de komende 4 jaar een totaal van 2 miljoen euro aan financiële middelen vrij te maken. Deze middelen worden geïnvesteerd in de nieuwe call innovatiesteun voor PAS-oplossingen. Deze oproep opent de mogelijkheid voor bedrijven, toeleveranciers, onderzoekers of andere stakeholders om bij Boerenbond ruggensteun aan te vragen bij de ontwikkeling van PAS-oplossingen met toepassing in Vlaanderen. Deze steun omvat zowel financiële als organisatorische bijstand.

Projectvoorstellen kunnen zeer divers van aard zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat ze bijdragen aan het oplossen van de emissieproblematiek op Vlaamse landbouwbedrijven. Daarnaast moeten aanvragen goed scoren op integrale duurzaamheid, toepasbaarheid, sterkte van het dossier en innovatiegehalte.  

Op dinsdag 31 januari (14u) organiseert Boerenbond een lanceringsevent om de call officieel te openen (zie bijlage). Tijdens dit event wordt praktische informatie gegeven over criteria waaraan de voorstellen moeten voldoen en het steunpercentage dat per goedgekeurde technologie wordt voorzien. 

 

Inhoud: © Boerenbond
Foto: © Pixabay

Datum publicatie