eigen_frontfoto

BioGem Express

De kernactiviteit van BioGem Express AG (bGX) is het verbinden van biomethaanproducenten en klanten op middellange tot lange termijn contractbasis. bGX beheert een groot portfolio van biomethaan, voornamelijk uit Denemarken, Nederland en het VK door garanties van oorsprong te verstrekken met of zonder fysieke levering. 

bGX heeft een team met een breed scala aan vaardigheden, waaronder engineering, auditing, logistiek, markt- en productontwikkeling, verkoop- en marketingactiviteiten, met een sterke achtergrond in de hernieuwbare energiesector.

In partnerschap en samenwerking met biomethaanproducenten, autoriteiten en certificatie-instellingen, evenals geaccrediteerde auditors, helpt bGX marktspelers om hun doelstellingen voor de transitie naar groene energie te versnellen.

 

The core business of BioGem Express AG (bGX) is to connect biomethane producers and customers on a medium to long-term contractual basis. bGX manages a large portfolio of biomethane mainly from Denmark, the Netherlands and the UK by providing guarantees of origin with or without physical delivery.

bGX has a team with a wide range of skills, including engineering, auditing, logistics, market and product development, sales and marketing operations, with a strong background in the renewable energy sector.

In partnership and cooperation with biomethane producers, authorities and certification bodies, as well as accredited auditors, bGX helps market players to accelerate their green energy transition goals.

Image
biogem