eigen_frontfoto

Nieuwe GREEN investeringssteun

steun

Om stijgende energiekosten te drukken en klimaatopwarming aan te pakken, moet het energieverbruik van ondernemingen groener en efficiënter. Ondernemingen die hierin investeren, kunnen nu ook beroep doen op de nieuwe GREEN investeringssteun (GRoener en Efficiënter ENergieverbruik in de industrie).

De GREEN investeringssteun is bedoeld voor ondernemingen (kmo's of grote ondernemingen) in het Vlaamse Gewest die investeren om hun productieproces te vergroenen (transitie van fossiele brandstoffen naar elektriciteit of groene energie) of om hun totale energieverbruik te verminderen. Onder andere biogasinstallaties met een WKK komen in aanmerking voor deze steun indien voldaan wordt aan de voorwaarden

De totale steun wordt beperkt tot €1.000.000 per onderneming voor de volledige projectduur. De projectoproep loopt tot eind 2024 of tot uitputting van het budget. Het steunpercentage (van 20% tot 40%) is afhankelijk van de ecoklasse van de investering en van de grootte van de onderneming (kmo of grote onderneming). Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de totale projectkosten om de investering te realiseren minimum €50.000 bedragen.

Voor een mogelijke aanvraag dient eerst contact opgenomen te worden met een VLAIO bedrijfsadviseur via het aanmeldingsformulier. Hieruit zal blijken of de investeringsplannen kans maken op subsidiëring en waar de aandachtpunten liggen voor het opmaken van een goede subsidieaanvraag.

Bijkomende info over de GREEN investeringssteun kan teruggevonden worden in de bijlage of op de website van VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen).

Investeer je als bedrijf in een technologie die op de limitatieve technologieënlijst staat of een investeringsbedrag van minimum €3.000.000 heeft, dan is respectievelijk de Ecologiepremie+ of Strategische Ecologiesteun van toepassing.

© VLAIO
© VLAIO

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie