eigen_frontfoto

Openbare raadpleging wijzigingen TRDG

Gasnet

De VREG stelt enkele wijzigingen aan het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas (TRDG) voor. Het betreffen hoofdzakelijk wijzigingen met betrekking tot het in lijn brengen met het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit, maar ook enkele aanpassingen specifiek voor gas zijn opgenomen.
 
Zo worden onder andere de termijnen voor commentaar of goedkeuring van de VREG op gereguleerde documenten van de aardgasdistributienetbeheerder aangepast en moeten vanaf 1 april 2024 de gemeten maandvolumes meegenomen worden in de gridfeefacturatie tussen de distributienetbeheerder en de leverancier. Daarnaast is het wegnemen of de afkoppeling van een aansluiting enkel nog mogelijk indien er langer dan 1 jaar geen toegangshouder geregistreerd werd. 
 
Specifiek voor gas werd de vermelding van biomethaan in verschillende artikels m.b.t. injectie verwijderd omdat de definitie ook de injectie van andere gassen omvat. Daarnaast werd de definitie van een grootverbruiksmeting aangepast en dient de aardgasdistributienetbeheerder een plan van aanpak over te maken aan de VREG voor het op afstand uitleesbaar maken van klassieke maandelijks gelezen kleinverbruiksmeetinrichtingingen.
 
Deze en nog een aantal andere wijzigingen kunnen hier geraadpleegd worden. Een samenvatting wordt gegeven in het consultatiedocument.  
 
Eventuele opmerkingen op het ontwerp tot wijziging van het TRDG kunnen voor 6 maart naar netbeheer@vreg.be worden verstuurd met vermelding van volledige naam en adres.

foto: © T K via Unsplash
Inhoud: © consultatiedocument VREG

Datum publicatie