eigen_frontfoto

Call groene warmte 2023

call

Wie investeert in nieuwe projecten van groene warmte, restwarmte of warmtenetten (officieel energie-efficiënte stadsverwarming) kan hiervoor steun aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via de call die loopt van 14 maart tot en met 27 maart 2023.

De grote lijnen blijven dezelfde als de vorige call van het najaar 2022. Een aantal belangrijke wijzigingen zijn: de opname van riothermie, diepe geothermie en hernieuwbare koude en het uitsluiten van een aantal categorieën nieuwbouwprojecten. Er werden ook aanpassingen gedaan aan de templates waardoor nu een gecombineerde aanvraag van verschillende technologieën eenvoudiger kan.

Het beschikbare subsidiebedrag voor de call van het voorjaar 2023 bedraagt €10.000.000. Dit wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de budgettaire enveloppe opgebruikt is. De volgende call is (onder voorbehoud) gepland in september 2023.

Opgelet! Steun via deze call is enkel mogelijk voor projecten die niet in aanmerking komen voor andere steun, zoals het certificatensysteem, de GREEN investeringssteun, ecologiepremie+ of strategische ecologiesteun.

Raadpleeg de website van het VEKA voor meer informatie of mail naar callwarmte@vlaanderen.be.

Foto: © Pixabay

Datum publicatie