eigen_frontfoto

Uitstel jaarlijkse actualisatie bandingfactoren

Actualisatie bandingfactoren

Het invoeren van de jaarlijkse actualisatie van de bandingfactoren voor biogasprojecten wordt met 12 maanden uitgesteld. Dit blijkt uit de officiële communicatie gepubliceerd op de website van het VEKA. Het aantal stappen die nog genomen moeten worden om een actualisatie in de praktijk om te zetten, is te groot om deze vanaf 2023 te realiseren. 

Deze vertraging heeft de sector de kans zich beter voor te bereiden op de jaarlijkse actualisatie en elimineert het uitzonderlijke effect van de energiecrisis, zijnde de hoge elektriciteitsprijzen in 2023 (CAL 23).

Dit is onder andere de vrucht van de fervente inspanningen geleverd door Biogas-E, Boerenbond en de glastuinbouwsector, DENUO, COGEN Vlaanderen, ODE, VLACO en VOKA. Let wel dat het enkel gaat om een uitstel, een jaarlijkse actualisatie zal dus nog steeds plaatsvinden. Wij blijven met verenigde kracht het dossier van nabij opvolgen.  

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie