eigen_frontfoto

Vlaams GLB goedgekeurd

VLIF investeringssteun

Vrijdag 17 maart keurde de Vlaamse regering het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 goed. Deze plannen tekenen de Vlaamse landbouwvisie voor de komende jaren uit en hebben als doel een transitie naar een duurzame, veerkrachtige landbouwsector te ondersteunen en tegelijkertijd de voedselzekerheid op lange termijn te waarborgen.

Het GLB biedt onder andere steun voor duurzame productieve investeringen op landbouwbedrijven onder de vorm van VLIF-investeringssteun (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds). Deze steun is beschikbaar als:

  • De investering afkomstig is van de investeringslijst. Deze bevatte tot 31/12/2022 investeringen in randapparatuur en randinfrastructuur voor boerderijschaalvergisters. De lijst wordt momenteel heropgemaakt en zal kunnen geraadpleegd worden via het e-loket en op de website van het Departement Landbouw en Visserij.
  • De aanvrager voldoet aan de GLB-definitie van actieve landbouwer. Deze is verstrengd t.o.v. het vorige GLB. 
  • Voldaan wordt aan de toegangsvoorwaarden (vereenvoudigd t.o.v. vorig GLB). 

Indien het een innovatieve investering betreft die niet voorkomt op de investeringslijst kan ook VLIF-innovatiesteun aangevraagd worden. Dit op voorwaarde dat de innovatie voor het eerst binnen een bepaalde deelsector in Vlaanderen voorkomt en voldoende potentieel heeft om de economische, ecologische en sociale kracht van de landbouwsector te versterken.

Meer informatie over de VLIF maatregelen lees je hier.

 

Foto: © Unsplash

Datum publicatie