eigen_frontfoto

Verlenging steunduur bio-energie installaties

Verlenging steunduur

Specifieke bio-energie installaties operationeel voor 1 januari 2013 ontvangen steun onder de vorm van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten gedurende 10 jaar. Onder bepaalde omstandigheden hebben deze installaties de mogelijkheid deze steunduur te verlengen. Dit kan op twee verschillende manieren:

  1. Verlenging op basis van vollasturen: verlenging nodig om het aantal GSC te ontvangen dat overeenstemt met het aantal vollasturen gehanteerd in de initiële OT-berekening.
  2. Verlenging op basis van een specifieke bandingfactor: berekening van een specifieke bandingfactor voor het deel van de oorspronkelijke investering of van eventuele bijkomende investeringen die nog niet is afgeschreven. Er kan tweemaal een verlenging van 5 jaar aangevraagd worden.

Sinds 8 januari moet de aanvraag bijkomend voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvraag wordt uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de vorige steunperiode (of zes maanden na de weigering van een aanvraag tot verlenging o.b.v. vollasturen) ingediend.
  • De aanvrager dient vóór het indienen van het verlengingsdossier een retributie van €4.000 te betalen.

Indien de (vorige) steunperiode eindigde voor 8 januari is de deadline voor de verlengingsaanvraag 7 juli.

Meer informatie m.b.t. de verlenging van de steunduur kan hier teruggevonden worden.

Foto: © Unsplash 
 

Datum publicatie
Tags