eigen_frontfoto

Wijzigingen EU-ETS in kader van Fit for 55

European emission trading system

De Europese Raad stemde op 25 april enkele nieuwe wetten in kader van het 'Fit for 55' package, waar de doelstelling gezet wordt om de netto broeikasgasemissies met minstens 55% terug te dringen voor 2030.

  • Verhogen van emissiereductie in EU-ETS van 55% naar 62% tegen 2030
  • Emissies van de scheepvaart worden voor het eerst opgenomen in EU-ETS. Deze opname gebeurt geleidelijk, startende vanaf 2024 moeten er emissierechten ingediend worden voor 40% van de geverifieerde emissies.
  • EU-ETS van toepassing op intra-Europese vluchten en CORSIA op buiten Europese vluchten naar deelnemende landen. Versnelde uitfasering van gratis emissierechten in EU-ETS, vanaf 2026 geen gratis emissierechten meer.
  • De opstart van een nieuw ETS II voor gebouwen, wegtransport en kleine industrie. Het systeem is van toepassing op de brandstofverdelers van deze sectoren vanaf 2027.
  • Carbon Border Adjustment Mechanism

Om de impact van het nieuwe ETS systeem op kwetsbare huishoudens, kleine ondernemingen en transportgebruikers te mitigeren wordt een Sociaal Klimaatfonds opgericht. Dit wordt hoofdzakelijk gevoed met de inkomsten van het nieuwe ETS systeem.

Om deze verhoogde targets te halen kan biogas en biomethaan ingezet worden. In Vlaanderen wordt duurzaam biogas en biomethaan reeds erkend binnen het ETS systeem. Dat betekent dat voor verbranding van duurzaam biogas en biomethaan geen emissierechten noodzakelijk zijn. Let op, de duurzame oorsprong moet wel aangetoond worden aan de hand van een vrijwillig Europees certificatieschema (bv. ISCC, RedCert…). 

Raadpleeg hier de volledige revisies.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie