eigen_frontfoto

Verzamelbesluit Energie IX tweede maal principieel goedgekeurd

Energiebesluit IX

UPDATE: Dit besluit werd op 16 juni definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering hechtte op 28 april voor de tweede keer haar principiële goedkeuring aan het gewijzigde Energiebesluit. De actualisatie van de bandingfactoren voor brandstofgedreven technologieën, waaronder biogasprojecten, werd voorlopig uit het verzamelbesluit gehaald. Dit als logisch gevolg op de eerdere bekendmaking dat deze actualisatie met 12 maanden wordt uitgesteld.

Daarnaast werd ook de termijn waarbinnen een definitieve aanvraag voor certificatensteun ingediend moet worden ingekort van 3 jaar tot 2 jaar na indienstname van een nieuwe installatie of na de voltooiing van een ingrijpende wijziging. Ook wordt in een overgangsbepaling voorzien dat installaties waarvan de termijn van 2 jaar reeds is vervallen of vervalt binnen de zes maanden voor hun aanvraag 6 maanden de tijd krijgen na het inwerking treden van het besluit. Het besluit treedt 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking.

Foto: © Pixabay
 

Datum publicatie