eigen_frontfoto

Guilliams Green Power opent laadstation met eigen geproduceerde groene stroom

hypercharger

Vlak bij de E40 te Boutersem staat sinds kort een laadstation met drie laadpalen en één supercharger die 100% hernieuwbare groene stroom levert, een primeur in België. Deze groene stroom wordt lokaal op het bedrijf van Guilliams Green Power geproduceerd, wat maakt dat langdurige storingen vermeden kunnen worden. Met deze innovatie wil het bedrijf verder evolueren richting een ‘business-to-customer’ (B2C) onderneming om uiteindelijk subsidievrij te kunnen opereren, daar er in Vlaanderen nog heel wat onzekerheid is omtrent het toekomstige energiebeleid.

Het afval- en mestverwerkingsbedrijf Guilliams Green Power is opgericht in 2007 en verwerkt jaarlijks 90.000 ton organisch afval tot biogas dat gevaloriseerd wordt in een WKK. Dit is goed voor de productie van zo’n 28 GWh groene warmte en 23 GWh groene elektriciteit. De warmte wordt gebruikt voor uiteenlopende doeleinden op de site in Boutersem. Ongeveer 20% van de groene elektriciteit wordt ingezet voor de eigen installatie en het laadstation. Alles wat niet afgenomen wordt door de installatie gaat op het net (de resterende 80%). Momenteel worden er 7.833 huishoudens voorzien van groene stroom. Dit komt overeen met 10.200 auto’s die een jaar lang van elektrische stroom kunnen worden voorzien of wel 153.000.000 km’s. Guilliams Green Power zou 10% van het huidige elektrische wagenpark in België van 100% groene stroom kunnen voorzien. Zo dragen ze hun steentje bij aan een groenere toekomst.

“Guilliams Green Power zou 10% van het huidige elektrische wagenpark in België van 100% groene stroom kunnen voorzien.”

De eerste indrukken over het laadstation zijn lovend, aldus Rohald Guilliams: “Ik denk dat de verklaring er in zit dat de elektriciteitsproductie van ons bedrijf via het laadstation veel tastbaarder is naar de eindconsument toe. Anders wordt onze productie verdeeld via de hoogspanningscabine op het net en zijn we zichtbaar in het percentage groene energie onderaan op de factuur van de elektriciteitsafrekening aan de eindconsument. Nu gaat men laden en weet men dat het 100% groen is en vanwaar het komt.” Binnenkort zal de weg naar dit groene laadstation ook duidelijk worden aangegeven langs de afrit van de E40 (afrit 24), alsook op het online Mobiflow platform.

Voor dit project kreeg het bedrijf subsidies via het CPT (Clean Power for Transport) initiatief van de Europese Unie. Toch blijven bij veel bedrijven investeringen in groene energie eerder beperkt door de huidige GSC knip en de onzekerheden binnen de Vlaamse regelgeving. Ook Guilliams Green Power denkt erover om in de toekomst over te schakelen naar biomethaanproductie om zo als bedrijf en als sector niet meer afhankelijk te zijn van het Vlaamse energiebeleid.

Foto: © Guilliams Green Power

Datum publicatie