eigen_frontfoto

European Sustainable Nutrient Initiative (ESNI) Conference 2023

Het sluiten van nutriëntenkringlopen is essentieel om efficiëntere en duurzamere voedsel- en diervoederproductiesystemen te ontwikkelen en het milieu te beschermen. Er moet echter meer actie worden ondernomen om een ​​holistische benadering van nutriëntenbeheer te ontwikkelen.

 

Als een van de belangrijkste evenementen op het gebied van nutriëntenrecycling, zal de ESNI-conferentie een alomvattend kader bieden van het beleid ter bevordering van nutriëntenrecycling en -terugwinning (NRR) op Europees niveau, evenals aandacht voor de rol van door de EU gefinancierde O&I-projecten bij het bijdragen aan bewustmaking van de voordelen van recycling en hergebruik van nutriënten.

 

De conferentie biedt een platform voor vruchtbare discussie en uitwisseling van kennis, waar beleidsmakers, onderzoekers, vertegenwoordigers van de industrie en vele andere belanghebbenden zullen bespreken hoe het bewustzijn over de voordelen van recycling en hergebruik van nutriënten kan worden vergroot.

Mis de kans niet om de ESNI-conferentie bij te wonen en bij te dragen om nutriëntenrecycling hoog op de agenda van de circulaire economie van de EU te zetten!

 

De conferentie zal worden aangevuld met een postersessie om de laatste succesvolle initiatieven ter bevordering van nutriëntenrecycling in de EU onder de aandacht te brengen.

 

Kijk voor meer details over de voorlopige agenda en de postersessie.

 

Scrijf je in!

Datum