eigen_frontfoto

Eindpunt vastgelegd voor dierlijke bijproducten

koe

In de loop van augustus werd via Verordening (EU) 2023/1605 een eindpunt van de productieketen vastgelegd voor onder andere digestaat dat voortkomt uit de transformatie van dierlijke bijproducten in een biogasinstallatie of compost. Dit is een belangrijke stap richting het gebruik van dierlijke bijproducten als organische meststoffen en bodemverbeteraars.

Het vastleggen van een eindpunt betekent dat deze producten niet langer onderworpen zijn aan de eisen van de Europese verordening dierlijke bijproducten (Verordening (EG) 1069/2009). Echter, voor deze ‘eindproducten’ effectief in de Fertilising Product Regulation (Verordening (EU) 2019/1009) komen te staan, dient eerst een CMC (Component Material Category) vastgesteld te worden. De producten dienen te voldoen aan verschillende criteria en worden onderworpen aan een beoordeling van de Europese Commissie vooraleer de CMCs aangepast worden. Naar schatting zal dit ten vroegste eind 2024 zijn.

Fertilising Product Regulation (FPR)
Binnen de circulaire economie ambities van de Europese Commissie is sinds 16 juli 2022 een nieuwe verordening voor bemestingsproducten van kracht. Deze is bedoeld om de interne EU-markt open te stellen voor organische en gerecycleerde bemestingsproducten. 

Een bemestingsproduct dat voldoet aan de FPR mag uitsluitend zijn samengesteld uit materialen die behoren tot één van de samenstellende materiaalcategorieën (CMCs). De FPR omvat verschillende CMCs voor secundaire grondstoffen, waaronder struvieten, as, compost, producten afgeleid van dierlijke bijproducten met een eindpunt, en ammoniumzouten teruggewonnen uit afgassen.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie