eigen_frontfoto

EBA, de European Biogas Association, heeft een visienota opgesteld over bio-economie

In een bio-economisch model worden voedsel, voeders, materialen en energie afgeleid van biomassa en is er dus geen of weinig afhankelijkheid van fossiele bronnen. Daarom is biomassa een zeer belangrijke grondstof in het kader van de uitputting van fossiele bronnen. Biogebaseerde producten moeten, onafhankelijk van de finale bestemming, op een duurzame manier geproduceerd en toegepast worden, wat betekent dat ze moeten voldoen aan sociale, economische- en milieuvoorwaarden. De belangrijkste stimulansen voor een bio-economie zijn de onafhankelijkheid van fossiele energiebronnen en het verminderen van klimaatveranderingen.

De biogasindustrie levert een belangrijke bijdrage aan de bio-economie. Biogas wordt geproduceerd d.m.v. anaerobe vergisting waarbij hernieuwbare warmte, elektriciteit en transportbrandstof geproduceerd wordt, terwijl de nutriëntencyclus gesloten wordt door digestaat te gebruiken als organische bemester. Dankzij zijn hoge flexibiliteit aan inputstromen, is biogas een zeer bronefficiënte brandstof en kan het overal in Europa geproduceerd worden, met de creatie van groene jobs in landbouwgebieden. Omdat biogas kan gestockeerd worden, kan het het variërend aanbod van andere hernieuwbare  energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, uitbalanceren. Daarenboven is de vermindering van broeikasgassen per eenheid (kWh) van hernieuwbare energie veel hoger dan de andere vormen van hernieuwbare energie.

Het volledige document kan u hier raadplegen

Datum publicatie