eigen_frontfoto

Roadmap voor herziening van de EU Meststoffenwet gepubliceerd

compost

Dit officiële document werd vorige donderdag vrijgegeven door de Europese Commissie (EC) en is een belangrijk element in de circulaire economie strategie van de EU. Het kerndoel van de Roadmap is om "binnen de EU aan te sporen om op grote schaal meststoffen te produceren op basis van huishoudelijk afval of secundaire grondstoffen”.

In deze Roadmap beklemtoont de EC dat er bepaalde valkuilen en gevaren verbonden zijn aan het intensief gebruik van anorganische meststoffen, die meestal een lineair model volgen en gewonnen worden door mijnbouw en dikwijls een hoge CO2-uitstoot met zich meebrengen. Organische meststoffen zoals digestaat en compost worden als veelbelovende alternatieven beschouwd om het landbouwkundig bedrijfsmodel duurzamer te maken waarbij van nutriënten volgens de principes van een ciruculair economisch model gerecirculeerd worden. De roadmap identificeert de "uiteenlopende nationale regels en normen die de Europese organische meststoffenmarkt fragementeren" als voornaamste obstakel voor een ontplooiing van dit soort meststoffen op grote schaal.

De herziening van de Meststoffenwet zal Europese veiligheids- en producteisen voor organische meststoffen opleggen die intra-EU handel mogelijk moeten maken. Er wordt aangenomen dat het voorstel van de EC ook de ruimte laat aan de individuele lidstaten om een eigen regelgeving te hanteren wanneer organische meststoffen binnen de eigen landsgrenzen geproduceerd en aangewend worden. Op die manier zou een negatieve impact op lokale kleinschalige producenten vermeden worden. 

De EC is momenteel bezig met een intern overleg tussen de verschilende betrokken diensten en zal naar verwachting in 2016 haar officiële voorstel publiceren tot herziening van de Europese Meststoffenwet. EBA zal dit dossier van nabij opvolgen, en nauw samenwerken met de Europese instellingen om een solide regelgevend kader op poten te zetten waarbij digestaat een duidelijke marktpositie kan innemen.

Bron: EBA

foto: ©Pixabay

Datum publicatie
Tags