eigen_frontfoto

Kennis opgedaan bij bezoek aan beurs Recycling 2015, Gorinchem

beurs

De exposanten en organisatie van de Nederlandse Recycling beurs - het trefpunt voor de Nederlandse recyclingbranche – werd zeer positief onthaald. Op 3, 4 en 5 november 2015 bezochten in totaal 12.420 bezoekers de Evenementenhal in Gorinchem. Leden van Biogas-E kunnen voor info over de aanwezige bedrijven vrijblijvend contact opnemen met ons.

Maar liefst 235 exposanten vertegenwoordigden hun bedrijf of organisatie. Het centrale thema van Recycling 2015 was “van afval naar grondstof” als essentiële factor voor een innovatieve (circulaire) economie, een beter milieu en een betere samenleving. In de idee van de circulaire economie, waar producten tot afval verwerkt worden en weer van grondstoffen naar producten worden getransformeerd, is kennisverbinding volgens de organisatoren een belangrijke rode draad voor vooruitgang.

In de ochtend van de tweede beursdag vond het welbekende Recyclingsymposium plaats. Het programma stond volledig in het teken van het thema ‘circulaire economie’. Branchevereniging BRBS Recycling organiseerde het symposium in samenwerking met NVRD, FHG en ENVAQUA.

Symposium

Verschillende standpunten en opinies vanuit diverse hoek passeerden die ochtend de revue. De diverse beleidsniveaus kwamen aan het woord, alsook enkele industriële spelers uit de plastic- en betonrecyclage branche.

Gerben-Jan Gerbrandy (Europees parlementslid voor de Nederlandse sociaal-liberale democratische partij D66) sprak over "afval" als motor voor de circulaire economie waarbij een algemeen Europees verbod op storten essentieel is en waarbij de overheid moet fungeren als “launching customer” voor de secundaire grondstoffenmarkt. Er zou ook een soort “Schengen”  ruimte moeten komen voor afval en secundaire grondstoffen om een optimale circulariteit te bekomen op Europees niveau en niet enkel op regionaal/nationaal niveau.

Fries Huis, een lokaal politicus van de partij Leefbaar Almere, vindt recycleren en thema’s als duurzaamheid en circulaire economie al lang niet meer exclusief voor “de geitenwollensokken en tuinkabouters”, maar ziet dat het steeds meer gemeengoed wordt. Almere streeft er naar om in 2020 het restafval dat nog naar verbranding zou moeten gaan te beperken tot 50 kg per inwoner per jaar. Volgens Fries Huis een ambitieuze maar haalbare doelstelling. De gemeente Almere wil dit verwezenlijken door zoveel mogelijk afval aan de bron te scheiden en wil de bevolking daartoe zoveel mogelijk sensibiliseren en voorlichten. Een ander speerpunt van de stad is het “Upcycling Perron”, een recyclagepark dat verder gaat dan recycling alleen. Niet alleen kunnen de inwoners van Almere er straks hun oude badkuip kwijt, maar ondernemers kunnen er ter plekke meteen weer iets nieuws van maken. In het concept is geen plaats voor restafval, enkel grondstoffen, waarbij een balans moet gezocht worden tussen nuttig hergebruik en energieopwekking. Een modulaire opbouw is volgens de heer Huis zeer veelbelovend, zo kan immers het park eenvoudig aangepast worden aan de actuele noden. Ook Cor Luykx van de gemeente Eindhoven kwam de lokale stem kracht bijzetten met een voordracht over het Renescience (na)scheidingssysteem.

Nog tal van andere boeiende bijdragen kwamen aan bod door interactie met het publiek, waarna Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos het presentatiegedeelte mocht afsluiten. Zijn voornaamste conclusie was dat een circulair model een sterk exportproduct kan zijn voor steden en gemeenten, maar ook voor landen. Daarbij zijn het Europese en het lokale niveau volgens hem de drijvende krachten in een transitie naar een circulair denken en handelen.

Beurs

Na afloop werden de symposiumdeelnemers de beursvloer op geleid, waar onder meer een internationale themaveiling werd georganiseerd door het industrieel veilingconcern Troostwijk. Materieel als zeef-. recycling-, en scheidingsinstallaties, pompen, grondverzetmachines, graafbakken, brekerinstallaties, generatoren, dumpers, lichtmasten, tractoren, opleggers werden op het expositieterrein uitgestald en geveild, een succesvolle primeur.

Biogas-E legde o.a. contact met Metaalwerk Arie Belo, een gespecialiseerd constructiebedrijf dat met een biomassaverkleiner (Molares) en een multifloor conveyersysteem twee interessante producten aanbiedt voor de biogassector. Voor de geïnteresseerden, noteer alvast in uw agenda volgende editie is reeds vastgelegd van 25 t/m 27 oktober 2016, evenementenhal Gorinchem.

Datum publicatie