eigen_frontfoto

EBA conferentie komt in 2016 naar Gent

De tweejaarlijkse conferentie van de European Biogas Association (EBA) is haar meest belangrijke evenement  De 3de editie zal van 27-29 september 2016 doorgaan in Gent.

De conferentie zal voornamelijk opgebouwd zijn rond biogas, syngas en de productie van biomethaan met daarnaast ook aandacht digestaat, bioraffinage, en aanvoer van duurzame grondstoffen. De debatten die momenteel op Europees niveau gevoerd worden, zoals de volgende Hernieuwbare Energie Richtlijn en de toekomst van biologisch afval binnen de Circulare Economie zullen weerspiegeld worden in een line-up van sprekers vanop het hoogste niveau: Giovanni La Via (Europees Parlementslid), Professor Bruce Dale (Michigan State University) en Professor Erik Meers (University of Ghent), en binnenkort ook vele anderen. Ook de toekomst van de biogas- en biomethaanmarkten zullen doorheen het congres specifiek aan bod komen.

Inschrijven kan vanaf january 2016 via de toegewijde website www.biogasconference.eu. Aantrrekkelijke formules vanaf 150 en 300 EUR worden aangeboden aan studenten en leden van EBA respectievelijk, maar iedereen die geïnteresseerd is zal kunnen profiteren van een Early Bird promotionie tot 1 juni 2016. 

In bijlage kan u het volledige persbericht nalezen (Engels).

Datum publicatie
Tags