eigen_frontfoto

Aanpassing aan call groene warmte

Binnenkort wordt een nieuwe call gelanceerd, de call loopt van 15 oktober tot en met 14 december 2015.

Hieronder een oplijsting van de aanpassingen binnen het kader van de call:

Voor deze call is een bijkomend budget van 3.700.000 euro uit het Energiefonds voorzien. Het totale budget bedraagt 10.217.341 euro voor deze call van 2015. De maximale deelbudgetten voor de call 2015 zijn:

  • 1 000 000 euro voor nuttige-groenewarmte-installaties voor de productie van groene warmte uit biomassa
  • 4 217 341 euro voor installaties voor de benutting van restwarmte
  • 1 000 000 euro voor installaties voor de productie van biomethaan
  • 4 000 000 euro voor installaties voor nuttige groene warmte uit diepe geothermie. 

Met dank de nieuwsflits van het Bio-energieplatform van ODE

Datum publicatie
Tags