eigen_frontfoto

Nederlandse groengasproducenten vrezen voor rendabiliteit

De Nederlandse minister Kamp van economische zaken wil in een recent voorstel de bandbreedte van de calorische waarde voor gasinjectie aanpassen. Doordat Nederland steeds meer gas (hoogcalorisch?) moet importeren zou de regeling Gaskwaliteit aangepast moeten worden. Diverse groengasproducenten zijn niet opgezet met deze verandering, daar het interval waartussen de energie-inhoud moet vallen kleiner zou worden. Radio Drenthe interviewde Léon Dirrix van afvalverwerker Attero over deze mogelijks ingrijpende verandering: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/groen-gas-niet-meer-rendabel

Datum publicatie
Tags