eigen_frontfoto

ERGaR: de doorstart voor een ééngemaakte Europese markt voor biomethaan?

Tijdens de EBA Conferentie van september dit jaar werd de European Renewable Gas Registry (ERGaR) opgericht. ERGaR is een onafhankelijk, transparent en betrouwbaar registratiesysteem voor de massabalans van biomethaan dat via het Europese aardgasnetwerk wordt verdeeld. Dit mag als een mijlpaal beschouwd worden voor de ontwikkeling van een Europese biomethaanmarkt en -handel. Ook de nationale administraties hebben een cruciale rol te spelen. Deze dienen namelijk in te staan voor de opvolging, validatie en opmaak van een kader voor informatieuitwisseling van de verschillende transacties over de contractuele keten. Acht Europese landen hebben zich al akkoord verklaard, maar er is nog een lange weg af te leggen. Ook in Vlaanderen/België staan de onderhandelingen nog in hun kinderschoenen.

 

Datum publicatie
Tags