eigen_frontfoto

Verslag workshop Task 37: Biomethaan

De IEA (International Energy Agency) Task 37 organisation organiseerde op 6 april 2017 een workshop over biomethaan in Vlijmen, Nederland. De middag werd verdeeld in twee thema’s: ‘injectie van biomethaan in het aardgasnetwerk’ en ‘innovaties op de biomethaan markt’.

Injectie van biomethaan in het aardgasnetwerk

Jerry Murphy, chairman van Task 37 opende de middag. Hij lichtte de mogelijkheden van biomethaan als regelaar toe. Hij ziet hierbij de kans om flexibele energieproductie via een WKK te combineren met de productie van biomethaan. Zo kan enerzijds met de inputstromen van een biogasinstallatie worden gespeeld om een maximale productie van biogas en elektriciteit te verkrijgen in de ochtend- en avondpiek. Anderzijds kan bij lage energieprijzen het geproduceerde biogas worden opgewerkt tot biomethaan. Verder geeft hij aan dat verschillende brouwerijen in Ierland reeds interesse tonen om een meerprijs te betalen voor biomethaan ten opzichte van aardgas en zo hun bedrijf CO2-neutraal te maken.

Als tweede spreker presenteerde Gerard van Pijkeren van GasUnie hoe biomethaan past in het toekomstige energiesysteem. Hierbij stelt hij het concept van biogashubs voor. Via een biogashub wordt het biogas van verschillende installaties getransporteerd naar één gemeenschappelijke opwerkingsinstallatie en één injectiepunt. Met biogashubs worden de investeringskosten gedrukt. Bovendien kunnen nieuwe decentrale biogasinstallaties makkelijk aansluiten. De GasUnie benadrukt bovendien dat gas nog steeds de goedkoopste manier is van energieopslag en dat we dit in de toekomst ongetwijfeld zullen nodig hebben.

Als laatste spreker voor de pauze gaf Pieter Mans een overzicht van de uitdagingen waar Alliander als netbeheerder voor staat bij injectie van biomethaan in het aardgasnet. Zolang de hoeveelheid geïnjecteerde biomethaan lager blijft dan 5-10% van de totale hoeveelheid gas in het net zijn er geen onmiddellijke problemen te verwachten. Naarmate de hoeveelheid biomethaan stijgt, zal het belang van degelijke standaarden naar verontreinigingen in biomethaan toenemen. Ook is de opslag capaciteit van het aardgasnet niet oneindig. Wanneer grote hoeveelheden biomethaan het jaar rond geïnjecteerd worden op het net, terwijl verbruik voornamelijk in de winter plaatsvindt zal een onevenwicht ontstaan. Bovendien is het niet evident in de dunne uiteinden van het net veel biomethaan te injecteren wanneer er in dit gebied weinig verbruik is.

Momenteel is Alliander met bezig het project ‘Smart gas Grid’. Hierbij werden sensors in een afgebakend gedeelte van het gasnet geïnstalleerd om zo te bestuderen hoe het gasnet in real time kan gestuurd worden. Een tweede optie om het net in evenwicht te houden is de installatie van CNG-stations voor personenwagens. Alliander concludeert dat het aardgasnet op vandaag niet voorzien is op injectie aan de uiteinden van het net, maar ze wel bereid zijn de uitdagingen aan te gaan.

Innovaties op de biomethaan markt

Het tweede deel van de middag werd afgetrapt door Jan Liebetrau van DBFZ uit. Hij belichtte het luik flexibiliteit in biogasinstallaties op basis van bevindingen in Duitsland. De verwachting is dat energieprijzen in Duitsland (en wereldwijd) meer en meer zullen schommelen in de komende jaren door de toename aan wind- en zonne-energie. Biogasinstallaties kunnen op deze markt inspelen door te produceren, wanneer energieprijzen hoog staan. Zo kan er bij een lage energieprijs minder biogas geproduceerd worden door op deze momenten laagwaardige inputstromen te vergisten die minder biogas produceren. Andere opties zijn de capaciteit van de WKK-motor of de opslagcapaciteit voor biogas te verhogen. In Duitsland wordt sinds 2014 een ‘flexibility bonus’ toegekend aan biogasinstallaties. Deze dekt het grootste deel van de investeringen die worden gemaakt om meer flexibel te kunnen produceren.

Afsluiten deed Boris Colsen met een presentatie over biogasproductie uit slib afkomstig van waterzuiveringsinstallaties.

Voor welke technologie we ook zullen kiezen: “Energy transition is and will be expensive”.

Datum publicatie