eigen_frontfoto

Kleinschalige Vergisting - Praktijkvoorbeelden uit binnen- & buitenland

Image
enerpedia

De brochure ‘Kleinschalige vergisting - Praktijkvoorbeelden in binnen- & buitenland’ stelt enerzijds vijf uitgebreide praktijkvoorbeelden voor van bedrijven die een investering deden in kleinschalige vergisting. Hierbij wordt zowel ingegaan op de inpassing van de technologie op het bedrijf als op enkele technische en economische gegevens. De brochure bevat ook de resultaten van de marktstudie die werd uitgevoerd door Biogas-E en Inagro. In totaal kwamen zij uit op 61 bedrijven: heel wat pilootprojecten, maar zoals eerder vermeld ook enkele bedrijven die al heel wat kleine (en vaak ook grote) installaties realiseerden.

Datum publicatie