eigen_frontfoto

CREST - Cost of Energy Models - renewable energy (United States)

Cost of Renewable Energy Spreadsheet Tool (CREST) is een excel gebaseerde tool ontworpen zodat beleidsmakers, regulators en iedereen in de hernieuwbare energiesector een inschattting kunnen maken van de financiële haalbaarheid van een project en de impact te evalueren van de verschillende subsidiemechanismen.