eigen_frontfoto

Steunmechanisme biomethaan in Nederland

Foto bestand
TransBio steunmechanisme biomethaan Nederland

Nederland behoort tot één van de voortrekkers van biomethaan in Europa en heeft al enkele jaren een uitgebreid ondersteuningskader voor de productie van biomethaan. De twee belangrijkste ondersteuningsmechanismen zijn de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en de wet- en regelgeving voor Hernieuwbare Energie Vervoer (HEV) met de bijhorende Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBEs).

De SDE+-ondersteuning wordt toegekend op basis van de kosten-efficiëntie van de ingediende projecten. De projecten die de laagste subsidiëring vereisen (per kWh), krijgen als eerste een subsidiebedrag toegewezen tot het vooropgestelde budget op is. De SDE+-regeling is enkel beschikbaar wanneer het biomethaan wordt ingevoed in het gasnet. Biomethaanproducenten kunnen er ook voor kiezen om hun biomethaan rechtstreek te leveren als transportvloeistof. Per GJ aan biobrandstof krijgen ze een Hernieuwbare Brandstofeenheid, die ze kunnen verkopen aan de hoogste bieder.

Beide ondersteuningsmechanismen maken gebruik van de Vertogas-certificaten. Deze certificaten worden uitgereikt door Vertogas, dat aangesteld is door de Nederlandse Overheid voor het uitvaardigen van garanties van oorsprong voor hernieuwbaar gas. Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen netlevering en niet-netlevering certificaten, wanneer het biomethaan respectievelijk in het gasnet wordt geïnjecteerd, of ter plaatse/rechtstreekse leiding wordt gebruikt. Voor het verkrijgen van de Vertogas-certificaten moet het biomethaan voldoen aan een aantal duurzaamheidsvoorwaarden, zodat de ecologische meerwaarde wordt gegarandeerd.