eigen_frontfoto

Pocketboeren steken de koppen bijeen

pocketvergister

De operationele groep ‘Pocketboer’ heeft als doel pocketvergistingsinstallaties performanter te laten draaien. Het Departement Landbouw en Visserij keurde onlangs de aanvraag voor deze operationele groep goed. De groep brengt uitbaters en kennispartners bijeen om te leren van elkaar en om samen te zoeken naar oplossingen voor problemen die zich voordoen.

Kleinschalige vergisting is een technologie die rond 2011 haar ingang vond in Vlaanderen. Melkveebedrijven kunnen zo zelf in hun energie voorzien via vergisting op basis van eigen runderdrijfmest. Zoals dat bij innovaties vaker het geval is, treden er sinds de introductie een aantal kinderziektes op bij een aantal installaties. De technologie onderging intussen al veel veranderingen, maar niet alle landbouwers kregen tijdens de pioniersjaren even goede begeleiding of hulp bij de uitbating van hun biogasinstallatie. Bovendien had niet iedereen dezelfde ervaring en ingesteldheid om aan een dergelijke uitbating te beginnen.

Deze operationele groep wil daar verandering in brengen door uitbaters samen te brengen, installaties te vergelijken en samen op zoek te gaan naar oplossingen voor problemen die zich voordoen. Heel wat uitbaters uitten de wens om regelmatig samen te komen om te leren van elkaar en te streven naar verbeteringen. Al 31 van de 79 uitbaters (die bij de partners gekend zijn) bevestigden dat ze frequent kennis en ervaring willen uitwisselen.

Vergisters goed laten draaien

Het doel is om het aandeel van installaties die goed draaien aanzienlijk te verhogen in Vlaanderen. Per jaar kan een uitbater 22.000 euro inkomsten verliezen als zijn installatie niet goed draait. Het is dus van groot belang voor de rendabiliteit van de installatie dat de energie uit de mest op die bedrijven zo optimaal mogelijk benut wordt. Ook het ecologische plaatje heeft daar baat bij. Pocketvergisting zou namelijk een interessante maatregel kunnen zijn om ook broeikasgasemissies bij mestopslag aan te pakken. Landbouwers en kennispartners slaan de handen in elkaar om pocketvergisting bij bestaande installaties opnieuw een boost te geven.

De operationele groep: praktisch

In drie regio’s organiseren we verschillende bijeenkomsten voor uitbaters. Elke uitbater van een pocketvergister is welkom. De regio’s zijn West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen + west Vlaams-Brabant en Antwerpen + Limburg + oost Vlaams-Brabant. Trekkers in de operationele groep zijn Inagro, Boerenbond, Innovatiesteunpunt, Hooibeekhoeve en Innolab. Zij worden bijgestaan door zes ervaren uitbaters, afkomstig uit de drie regio’s.

In september eerste bijeenkomsten in elke regio!
De eerste bijeenkomsten zijn gepland op volgende data en in volgende regio’s:

  • 01/09: kenniscoöperatie WVL in Ruiselede om 13.00 u

  • 04/09: kenniscoöperatie OVL/wVLBR in Merchtem om 13.00 u

  • 12/09: ANTW/LIMB/oVLBR in Oelegem om 13.00 u

Ben je zelf uitbater van een kleinschalige vergistingsinstallatie en maak je nog geen deel uit van deze groep? Je bent van harte welkom! Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar jan.halewyck@boerenbond.be en/of anke.dedobbelaere@inagro.be.

Met de steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie. www.vlaanderen.be/pdpo.

vlaamseoverheid_europeseunie_logobanner.jpg

Onderzoekspartners:

onderzoekspartners_pdpopocket.PNG

 

bron: www.inagro.be

Datum publicatie