eigen_frontfoto

Flexibiliteitsmechanismen, reservecapaciteit en netstabilisatie

Foto bestand
TransBio flexibiliteit

Het verbranden van biogas in een motor met warmtekrachtkoppeling (WKK) is een solide bron van groene stroom, dit in tegenstelling tot andere intermitterende hernieuwbare energiebronnen. Deze stabiele productie kan een ondersteunende functie bieden aan het elektriciteitsnet, iets wat in de toekomst nog meer nodig zal zijn door een steeds groeiend aandeel hernieuwbare energie (HE). Een WKK-motor is door zijn technisch opzet tot een zekere range af en op te toeren, met een lagere of hogere elektriciteits- en warmteproductie tot gevolg. Dit gegeven in combinatie met gasopslag en buffering zorgt voor de technische flexibiliteit van een installatie.