eigen_frontfoto

Steunmechanisme biomethaan in Frankrijk

Foto bestand
TransBio biomethaan Frankrijk

De injectie van biomethaan is nog maar sinds 2011 toegestaan in Frankrijk, hoewel het land al een lange traditie heeft in de productie van biogas. Sindsdien is er een sterke toename in het aantal opwerkingsinstallaties. De Franse Overheid ziet veel potentieel in deze sector en blijft daarom inzetten in de verdere ontwikkeling ervan.

Producenten van biomethaan worden ondersteund via een vast feed-in tarief voor een periode van 15 jaar, uitbetaald door de gasleverancier. De gasleverancier heeft op zijn beurt recht op een compensatievergoeding uitbetaald door de staat. Er geldt bovendien een aankoopplicht waardoor een producent altijd een afnemer ter beschikking heeft voor zijn biomethaan. De gasleverancier heeft recht op garanties van oorsprong voor het aangekochte biomethaan. De garanties kunnen onafhankelijk van het gas verkocht worden. Momenteel verloopt de handel in garanties van oorsprong nog niet optimaal, waardoor een overschot wordt opgebouwd.

Recent werden ook de doelstellingen geformuleerd voor de productie van biomethaan tegen 2023. De Franse Staat kan een call lanceren voor nieuwe projecten, indien blijkt dat deze doelstellingen niet gehaald zullen worden. Geselecteerde projecten worden eveneens ondersteund door een feed-in tarief.