eigen_frontfoto

Digesmart

De vergisting van organische biomassastromen gaat niet enkel gepaard met de productie van biogas maar ook met de productie van digestaat. Het digestaat bevat nog hoge concentraties aan nutriënten en organische stof. De afzet en verwerking van digestaat betekenen vaak een grote kost voor de uitbater van de vergistingsinstallatie. Het Digesmart-project wil de milieu-impact van landbouwbedrijven reduceren door de marktopname van innovatieve nutriëntenrecuperatietechnologieën voor digestaat te stimuleren. 

Het project-consortium introduceert een nieuw proces waarbij de verspreiding van de digestaatstromen wordt geminimaliseerd en de economische valorisatie van mineralen in het digestaat wordt nagestreefd. Door het opwaarderen van het digestaat kan het als kunstmestalternatief gebruikt worden in de land- en tuinbouw.

Een nieuwe low-cost installatie werd ontwikkeld door Detricon, waarbij het digestaat wordt gescheiden in een dunne en dikke fractie. De dikke fractie bevat voornamelijk fosfor en het organisch materiaal. De dunne, waterige fractie bevat voornamelijk alle stikstof en kalium componenten. Deze fractie wordt verder opgezuiverd in een stripping/scrubbing-kolom waarbij de stikstof wordt verwijderd onder de vorm van ammoniumnitraat. De resterende waterige fractie wordt verder ingedikt tot een kaliumrijke stroom door gebruik te maken van de restwarmte van de WKK-motor en zonne-energie.

Het ammoniumnitraat is een biogebaseerde meststof die potentieel heeft om fossiel geproduceerde kunstmeststoffen te vervangen. Het proces levert dus een hoogwaardige meststof met een zeer lage milieu-impact.

Meer informatie is te vinden op de website van Digesmart: www.digesmart.eu.

Start project
Einde project