eigen_frontfoto

Vastlegging bandingfactor voor nieuwe installaties 2018

bandingfactoren biogas 2018

Het ministerieel besluit met de vastlegging van bandingfactoren voor groenestroomcertificaten (GSC) en warmte-krachtcertificaten (WKC) voor projecten met startdatum vanaf 2018 werd deze vrijdag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor biogasinstallaties blijft de bandingfactor op 1. De bandingfactor wordt met elke MWh groene stroom of elke MWh primaire energiebesparing vermenigvuldigd om het aantal GSC en WKC te bepalen. Meer informatie over de berekeningswijze vindt u hier.

Nieuw vanaf 2018 is het verdwijnen van een aantal projectcategorieën voor nieuwe biogasinstallaties. Enkel installaties voor de vergisting van mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen of van andere organisch-biologische stoffen of afvalstoffen en installaties voor de vergisting van GFT-afval komen nog in aanmerking voor GSC. Nieuwe installaties die afvalwater, rioolwater of waterzuiveringsslib vergisten of stortgas recupereren komen niet meer in aanmerking voor GSC. Voor WKC gelden dezelfde projectcategorieën die aanspraak maken op ondersteuning als voor GSC, alsook installaties die stortgas recupereren. Nieuwe biogasinstallaties met een vermogen kleiner dan 10 kWe krijgen geen GSC en/of WKC meer, maar kunnen aanspraak maken op een investeringssteun (meer info). 

Het volledig overzicht kan u nalezen in het ministerieel besluit.

Opgelet! Vanaf 1 april 2018 verandert de steunregeling voor nieuwe biogasinstallaties. De steunperiode zal verlengd worden van 10 naar 15 jaar, wat waarschijnlijk ook een effect zal hebben op de bandingfactoren. De bandingfactor van projecten met een steunperiode van 15 jaar wordt tot nu toe altijd afgetopt op 0.8. De publicatie van een nieuw OT-rapport van VEA en een nieuw ministerieel besluit zal hier meer duidelijkheid over moeten scheppen. Meer info over deze wijziging, vindt u hier.

 

Datum publicatie