eigen_frontfoto

Inagro en Biogas-E brengen aanbieders kleinschalige vergisting in contact met Vlaamse landbouwsector

pocketvergister

In Vlaanderen zijn er al zo’n 70 vergisters op landbouwbedrijven actief voor de verwerking van bedrijfseigen mest tot hernieuwbare energie. Daar tegenover staat dat het aantal aanbieders van installaties in Vlaanderen op vandaag vrij beperkt is. Inagro en Biogas-E organiseren een marktbevraging om geïnteresseerde landbouwers vlotter in contact te brengen met aanbieders.

Inagro en Biogas-E wensen Vlaamse landbouwers een overzicht te bezorgen van aanbieders van kleinschalige vergisting. Hoewel het aanbod in Vlaanderen beperkt is, zijn er in onze buurlanden heel wat constructeurs. Dit bleek al uit de vorige marktbevraging die werd gepubliceerd in 2015. De doelstelling is een aantal kerneigenschappen van de reactoren in kaart te brengen zodat landbouwers snel een selectie kunnen maken van de in aanmerking komende leveranciers. Zo worden de mogelijke inputstromen, het elektrisch vermogen en de valorisatieroutes van het geproduceerde biogas bevraagd.

Energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie op landbouwbedrijven komt ook naar voor in het Vlaamse klimaatbeleid. Landbouwers kunnen tot 47.000 euro investeringssteun krijgen voor het plaatsen van een kleinschalige vergister (< 10 kWe) op hun bedrijf. Vergisters met een vermogen van > 10 kWe krijgen groene stroom- en warmtekrachtcertificaten toegekend. Daarnaast maakt het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) in 2018 opnieuw 6,5 miljoen euro vrij voor innovatieve projecten op landbouwbedrijven, waar ook kleinschalige vergisting onder valt.

Bent u zelf een aanbieder van installaties voor kleinschalige vergisting en wenst u te worden opgenomen in de brochure? Vul dan hier de vragenlijst in.

logo Biogas-Elogo Inagro


Met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

logo Vlaio

Datum publicatie