eigen_frontfoto

Energietransitie met hernieuwbaar gas is optimale combinatie om klimaatdoelstellingen te halen

gas for climate studie

Met het tekenen van het Klimaatakkoord van Parijs, beslisten 195 landen om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. Om deze doelstelling te halen zal de maatschappij moeten evolueren naar een emissie-arme of zelf emissie-loze samenleving tegen 2050. Ecofys onderzocht in een nieuwe studie de mogelijke rol van hernieuwbaar gas en het gasnet om deze klimaatdoelstellingen te halen. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het Gas for Climate-initiatief. Het consortium achter dit initiatief bestaat uit zeven Europese gastransportbedrijven, waaronder Fluxys. 

De studie wijst uit dat tegen 2050 het aandeel hernieuwbaar gas, voornamelijk door een grootschalige introductie van biomethaan, sterk kan toenemen. De huidige gasinfrastructuur maakt het mogelijk het gas op een goedkope manier de transporteren, te verdelen en op te slaan. De studie gaat uit van een minimale jaarlijkse productie van 98 miljard m³ biomethaan en 24 miljard m³ goene waterstof tegen 2050. In totaal dus een productie van 122 miljard m³ hernieuwbaar gas per jaar in 2050. 

Het hernieuwbaar gas kan een belangrijke rol spelen binnen de energietransitie. Door de toename in hernieuwbare elektriciteitsproductie en -vraag, stijgt ook de vraag naar flexibiliteit en opslagcapaciteit in het elektriciteitsnet. Hernieuwbaar gas kan hieraan tegemoet komen door op een efficiënte manier het gasnet te gebruiken voor transport en opslag. In vergelijking met een scenario waarbij onze energievoorziening volledig wordt geëlektrificeerd, kan de slimme combinatie van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbaar gas Europa een jaarlijkse besparing opleveren van 138 miljard euro tegen 2050. 

Datum publicatie