eigen_frontfoto

Vastlegging Bf voor nieuwe biogasinstallaties met startdatum vanaf 1 april 2018

vastlegging Bf biogas

Voor biogasinstallaties met een startdatum vanaf 1 april 2018 verandert de steunperiode van 10 jaar naar 15 jaar. De verlenging van de steunperiode is gebaseerd op het gegeven dat belangrijke onderdelen van biogasinstallaties een levensduur hebben van minstens 15 jaar en dat het tevens de doelstelling is om deze installaties ook minstens 15 jaar operationeel te houden. De steunperiode wordt daarom verlengd tot de minimale vooropgestelde levensduur van de installatie, namelijk 15 jaar. Deze verlenging van de steunperiode heeft een effect op de aftopping van de bandingfactor. Vanaf 1 april bedraagt de bandingfactor nog maar maximaal 0.8 voor nieuwe installaties in plaats van 1, naar analogie met andere hernieuwbare energieprojecten met een steunperiode van 15 jaar. Dit betekent dat de opbrengst uit GSC per MWh groene stroom zal dalen van €93 naar net geen €75 (€93 x 0.8). De aftopping van de Bf naar 0.8 is vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 14 maart 2018.

Datum publicatie