eigen_frontfoto

Primeur: eerste biomethaaninstallatie in België

ECP IOK biomethaan

Op 19 maart 2018 vond een primeur plaats in België. In aanwezigheid van minister van energie Bart Tommelein werd de eerste biomethaaninstallatie van België ingehuldigd met een eerstesteenlegging. Afvalintercommunale IOK is momenteel bezig met de bouw van een voorvergister in combinatie met de reeds bestaand GFT-composteerinstallatie. De nieuwe vergister, een DRANCO-reactor van OWS, zal 35.000 ton GFT-afval vergisten met een geschatte productie van 3,5 miljoen m³ biogas. Zo'n 75% van het biogas zal gevaloriseerd worden in een WKK om te voorzien in de plaatselijk warmte- en elektriciteitsvraag. Het digestaat wordt samen met ander groenafval gecomposteerd op de bestaande installatie.

Biomethaan

Het resterende biogas wordt opgezuiverd tot aardgaskwaliteit. Op korte termijn mikt IOK op een jaarlijkse productie van 500.000 m³ biomethaan, een primeur in België! Het biomethaan zal rechtstreeks geïnjecteerd worden in het aardgasnet. Hiervoor legde Eandis een nieuwe leiding aan van 1 km om de biomethaaninstallatie te koppelen met het aardgasnet. Het biomethaan zal gebruikt worden om een nabijgelegen site 'Kolonie' in Merksplas te voorzien van groene warmte en groene stroom. Bovendien zal de CO2 die afgescheiden wordt tijdens de opzuivering van het biogas, aangewend worden in de glastuinbouw als 'meststof' in de serreteelt. 

De installatie in cijfers

Input: 35.000 ton GFT/jaar

Output:

  • 25.000 ton compost
  • 3.500.000 m³ biogas
    • 75% wordt ter plaatse gevaloriseerd in een WKK (warmte: 6,5 GWh en elektriciteit: 5,950 GWh)
    • 25% wordt opgezuiverd tot biomethaan (500.000 m³) en gevaloriseerd in WKK Kolonie (warmte: 1,6 GWh en elektriciteit: 1,4 GWh)
  • 554 ton CO2 wordt gecapteerd en ingezet in de glastuinbouwsector.

 

Financiering

De totale investeringskost op beide locaties bedraagt ruim 15,5 miljoen euro. Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Vlaamse Overheid. Binnen EFRO werd 3.750.000 euro als projectkost ingebracht, met een betoelaging van 1.500.000 euro. Bovendien kan het project rekenen op investeringssteun van de OVAM (1.500.000 euro) en VEA (920.000 euro).

 

Meer informatie? Zie persbericht IOK en OWS (links onder foto) en de reportage van Kanaal Z.

 

© foto's: IOK en OWS

gft naar groen gas

 

 

Datum publicatie