eigen_frontfoto

AFGELOPEN - TransBio lesavond: Biomethaan! Wat met het drogen van mijn digestaat?

Biomethaan

Datum

Dinsdag 8 mei
18 uur

Locatie

MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare

Biomethaan! Wat met het drogen van mijn digestaat?

Wanneer biogasinstallaties de klassieke WKK-motor vervangen door een opwerkingsinstallatie voor biomethaan of ervoor kiezen een rechtstreeks biogasleiding aan te leggen naar en nabijgelegen bedrijf, beschikken ze niet langer over de restwarmte van de WKK-motor. Heel wat installaties gebruiken deze restwarmte voor het indrogen van digestaat en het op temperatuur houden van de vergister. Deze lesavond gaat dieper in op alternatieve bronnen van restwarmte voor het indrogen van digestaat. Hierdoor kunnen zowel toekomstige als bestaande biogasinstallaties uitkijken naar nieuwe bedrijfsmodellen.

De lesavond is gericht op zowel bedrijven die restwarmte ter beschikking hebben als biogasbedrijven die uitkijken naar nieuwe bedrijfsmodellen. Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Programma

18.00 uur Ontvangst met broodjes

18.30 uur

 

Mieke Decorte - Biogas-E

Wanneer de warmtevraag voor het drogen van digestaat wordt ingevuld door een derde partij - welke nieuwe businessmodellen worden dan mogelijk? Biogas-E licht aan de hand van praktijkvoorbeelden twee modellen toe. Enerzijds kan een biogasleiding worden aangelegd, waarmee het biogas - zonder opwaardering - rechtstreeks kan worden getransporteerd naar een afnemer in de buurt. Anders kan het biogas (deels) worden opgewaardeerd tot biomethaan en worden geïnjecteerd in het aardgasnet.

18.50 uur

 

 

 


 

Jeroen Soenens - Ingenium/Henk Dedeyne - AM-Power

Ingenium is een onafhankelijk ingenieursbureau met een brede ervaring in de benutting van industriële restwarmte. Jeroen Soenens geeft een overzicht van de beschikbare restwarmte in Vlaanderen. Waar en hoeveel restwarmte is beschikbaar en op welke temperatuur? Er wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor bestaande installaties om deze restwarmte te benutten en tevens worden interessante locaties voor nieuwe biogasinstallaties uitgelicht.

De presentatie wordt bijgestaand door Henk Dedeyne van AM-Power. AM-Power is tot vandaag de grootste biogasinstallatie in België met een geïnstalleerd vermogen van 7,5 MWe en een verwerkingscapaciteit van 180.000 ton/jaar. Bij wijze van praktijkvoorbeeld licht Henk de warmtevraag op zijn bedrijf toe. Waar situeert zich de warmtevraag en hoe is de warmtevraag verdeeld doorheen het jaar? Wanneer in de praktijk wordt overgestapt naar een nieuw bedrijfsmodel met methaaninjectie - welk deel van de warmtevraag kan dan potentieel door derden worden ingevuld?

19.30 uur

 

 

Koen van Overberghe - MIROM/Voorzitter warmtenetwerk Vlaanderen

Koen van Overberghe is de directeur van de afvalintercommunale MIROM Roeselare en tevens voorzitter van Warmtenetwerk Vlaanderen. De warmte die vrijkomt bij het verbranden van restafval wordt al sinds 1986 vervoert via een warmtenet doorheen de stad Roeselare. Ziekenhuizen, scholen en openbare gebouwen zijn klant. Er is tevens reeds een derde partij die slib droogt op de site van MIROM door gebruik te maken van de beschikbare restwarmte. Koen geeft toelichting bij de hoeveelheid restwarmte die MIROM nog steeds beschikbaar heeft en over hoe derden in de praktijk kunnen gebruik maken van de restwarmte voor het drogen van slib of digestaat.

20.10 uur Dicussiemoment
20.30 uur Rondleiding MIROM
21.15 uur Netwerkreceptie

 

Inschrijven 

Biogas-E Goud: 1 persoon gratis
Biogas-E VIP: 50% korting voor 1 persoon
Geen lidmaatschap: € 75
Klik hier voor meer info over onze lidmaatschappen.

Lesavond 08/05 Biomethaan! Digestaatdroging?