eigen_frontfoto

Call groene warmte, restwarmte en injectie van biomethaan

De opwerking van biogas naar biomethaan wordt in Vlaanderen ondersteunt door de call groene warmte, restwarmte en injectie van biomethaan. Deze investeringssubsidie wordt jaarlijks opengesteld via een call systeem. Enkel projecten die niet in aanmerking komen voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten, strategische ecologiesteun of de ecologiepremie plus kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Toch kan een vergistingsinstallatie die biogas opwerkt tot biomethaan en dit biomethaan vervolgens valoriseert in een WKK aanspraak maken op zowel de investeringssteun als de operationele ondersteuning via certificaten. Dit komt omdat een opwerkingsinstallatie voor de zuivering van biogas tot biomethaan niet wordt gezien als een onderdeel van een biogasinstallatie onder de regeling van groenestroom- of warmte-krachtcertificaten.

Nieuwe of vernieuwde biogasinstallaties die biomethaan produceren en dit vervolgens injecteren in het aardgasdistributienet of vervoernet, of het rechtstreeks gebruiken als biobrandstof (bio-CNG/LNG) kunnen een aanvraag indienen. Biomethaaninstallaties komen echter alleen in aanmerking voor de investeringssteun indien de interne opbrengstvoet (IRR) groter of gelijk is aan 15%. Bovendien mag het biomethaan niet geproduceerd worden op basis van voedingsgewassen indien het gebruikt wordt als transportbrandstof. Deze laatste voorwaarde volgt uit de Europese regelgeving rond groepsvrijstellingen (Verordening EU Nr. 651/2014 van de Europese Commissie, art. 63).

Het steunbedrag bedraagt maximaal €1.000.000 per project. Het percentage van de investeringskosten dat in aanmerking komt, is gerelateerd met de grote van de onderneming. Het steunpercentage voor kleine ondernemingen bedraagt 65%, voor middelgrote ondernemingen 55% en 45% voor grote ondernemingen.

Meer info: www.energiesparen.be > call groene warmte