eigen_frontfoto

Invoering van de digitale meter – gevolgen voor pocketvergisters

Pocketvergister

Sinds begin 2017 bereidt de Vlaamse regering de invoering van de digitale meter voor, die in 2019 van start moet gaan.

In juli 2017 werd in dat kader voor bestaande en nieuwe decentrale productie-installaties met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA tot en met 31 december 2020 het recht op compensatie gedurende 15 jaar aangekondigd voor het wegvallen van de terugdraaiende teller bij de invoering van de digitale meter. In juni 2018 werd duidelijk dat deze aangekondigde compensatieregeling niet van toepassing zal zijn op distributienettarieven omdat de Vlaamse regering hier niet bevoegd voor is, deze distributienettarieven vallen namelijk onder de bevoegdheid van de Vlaamse Regulator, VREG. Het compensatiemechanisme heeft zodoende maar betrekking op ongeveer 1/3de van de kosten op een elektriciteitsfactuur, namelijk op de kosten van de elektriciteit zelf. Wel valt het prosumententarief weg met de plaatsing van een digitale meter.

Deze regeling is nog niet definitief goedgekeurd door het Vlaams Parlement. In het najaar 2018 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.

Gevolgen van de digitale meter voor pocketvergisters

Met het principe van de terugdraaiende teller wordt de injectie van elektriciteit in rekening gebracht bij de afname ervan en draagt zo bij tot de rendabiliteit van een PV-installatie of pocketvergister. Nu blijkt dat het aangekondigde compensatiemechanisme slechts betrekking heeft op het elektriciteitsgedeelte van de elektriciteitsfactuur, komt naast de rendabiliteit van PV-installaties de rendabiliteit van pocketvergisters in het gedrang.

In onderstaande tabel wordt een rekenvoorbeeld gegeven voor een PV-installatie met een jaarlijkse productie van 3.500 kWh en een omvormer van 3,5 kW, een PV-installatie met een productie van 9.700 kWh en een omvormer van 9,7 kW en een pocketvergister met een jaarlijkse productie van 50.000 kWh en een omvormer van 9,7 kW. Het verschil in euro per jaar wordt weergegeven bij een omschakeling van de analoge meter naar een digitale meter. Een negatief getal betekent een financieel nadeel bij omschakeling naar een digitale meter, een positief getal betekent een financieel voordeel.

Rechtstreeks verbruik

PV-installatie (3,5 kW)

PV-installatie (9,7 kW)

Pocketvergister (9,7 kW)

10%

- 35 euro

- 96 euro

-4.553 euro

18%

0 euro

0 euro

-4.061 euro

50%

137 euro

381 euro

-2.095 euro

84%

284 euro

786 euro

0 euro

 

Samengevat werd de berekening uitgevoerd op basis van volgende parameters.

Met de analoge meter:

  • Het financieel voordeel wordt gehaald uit het principe van de terugdraaiende teller die geldt voor zowel de energiekost als alle nettarieven.
  • Het prosumententarief vormt een kostenpost.

Met de digitale meter:

  • Het financieel voordeel wordt gehaald uit het principe van de terugdraaiende teller voor de energiekost en de vermeden nettarieven bij rechtstreeks gebruik van de decentraal opgewekte energie.
  • Het prosumententarief is weggevallen, er zijn geen extra kostenposten ten opzichte van de situatie met de analoge meter.

Rechtstreeks gebruik biedt voor pocketvergisters geen uitweg

Wanneer de decentraal opgewekte energie rechtstreeks wordt verbruikt bij de particulier of op eigen bedrijf, moet deze energie niet van het net worden afgenomen en komt deze bijgevolg ook niet op de energiefactuur. In dit geval worden de distributienettarieven dus ook vermeden.

Wanneer het rechtstreeks verbruik in die mate kan worden opgedreven, kan de installatie van een digitale meter een netto voordeel opleveren voor installaties die momenteel met een terugdraaiende teller werken. Dit komt door het wegvallen van het prosumententarief. Zoals uit bovenstaande berekening blijkt, is dit het geval voor een PV-installatie vanaf 18% rechtstreeks verbruik. Voor een pocketvergister is echter pas vanaf 84% rechtstreeks verbruik. Het verschil per jaar bij de installatie van een digitale meter loopt voor pocketvergisting ook een pak hoger op dan voor een PV-installatie. Dit komt omdat pocketvergisters continue produceren en niet enkel wanneer de zon schijnt. Hierdoor hebben ze een hogere productie per kW geïnstalleerd vermogen. Aangezien de nettarieven per kWh geproduceerde energie worden berekend, zijn de bedragen voor pocketvergisters met hun hogere productie per kW geïnstalleerd vermogen een pak groter dan voor PV-installaties. Het wegvallen van het prosumententarief kan hier maar moeilijk tegenop, aangezien dit tarief per kW geïnstalleerd vermogen wordt aangerekend en dit voor pocketvergisters in verhouding een kleinere kost is.

Met de nieuwe regels wordt rechtstreeks verbruik gestimuleerd en hiermee het net ontlast. De maatregel lijkt vooral bedoeld te zijn voor PV-installaties, aangezien PV-installaties tegelijkertijd pieken veroorzaken op het net. Pocketvergisters produceren energie, onafhankelijk van de hoeveelheid wind of zon en zorgen hiermee voor een voorspelbare baseload aan energieproductie. Ze dragen dus niet bij aan de pieken op het net veroorzaakt door zonne- en windenergie. Toch blijkt de financiële impact van de invoering van een digitale meter voor pocketvergisters het grootst te zijn.

Energiedelen en directe lijnen als oplossing

Biogas-E ziet bij de uitrol van de digitale meter een kans weggelegd voor energiedelen en de aanleg van directe lijnen. Wanneer een pocketvergister produceert op een moment zonder bedrijfseigen energievraag, kan de energie worden verbruikt door naburige bedrijven of huishoudens die op dat ogenblik wel een energievraag hebben. Zo worden bedrijven of naburige huishoudens gestimuleerd hun verbruik op elkaar af te stemmen, wordt lokaal verbruik van decentraal opgewekte stroom gestimuleerd en wordt het verbruiksprofiel op buurtniveau afgevlakt. Dit resulteert in een ontlasting van het net. De regelgeving moet dan ook voorzien in een uitwerkt kader waarin de opportuniteiten van energiedelen en de aanleg van directe lijnen optimaal kunnen worden benut.

Behoud van investeringszekerheid

Om het vertrouwen in investeringen in hernieuwbare energie te behouden en rechts- en investeringszekerheid te garanderen is het belangrijk dat het rendement van zowel zonnepanelen als pocketvergisters behouden blijft, na de invoering van de digitale meter. Enerzijds kan een volledig compensatiemechanisme hierin voorzien, waarin ook de distributienettarieven worden gecompenseerd. Anderzijds kan het voorzien van regelgeving waarin de opportuniteiten van energiedelen en aanleg van directe lijnen worden gestimuleerd, op termijn het rendement van pocketvergisters opnieuw garanderen.

Biogas-E maakte bovenstaande opmerkingen, samen met Boerenbond, over aan de Vlaamse Regering.

Meer info?

Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen via info@biogas-e.be voor een bedrijfsspecifieke doorrekening. Volgende gegevens zijn nodig:

  • Productie per jaar (kWh/jaar)
  • Injectie per jaar (kWh/jaar) of aandeel rechtstreeks verbruik (%)
  • Vermogen van de omvormer (kW)

Meer lezen:

Het ontwerpdecreet kunt u raadplegen via onderstaande link. De discussie betreft voornamelijk artikel 80 en 82. https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/090135578024294c.

Biogas-E volgt de wetgeving en steunmogelijkheden voor pocketvergisters op in het kader van de projecten LA Pocket Power en OG Pocketboer met de steun van:

Vlaio

 

 

 

 

Foto: © Tine Vergote

Datum publicatie