eigen_frontfoto

AFGELOPEN - 7/2: Studiedag Groen Gas en WKK: Efficiënt op weg naar een duurzaam 2050

Banner Groen Gas en WKK

7 februari 2019 - Kolonie Hotels & Brasserie, Merksplas

Het energiedebat beheerst tegenwoordig de actualiteit. Enerzijds is er de problematiek rond de bevoorradingszekerheid en anderzijds het behalen van de Europese duurzaamheidsdoelstellingen en de afspraken binnen het klimaatakkoord van Parijs. Groen gas of hernieuwbaar gas is één van de maatregelen waar veel van wordt verwacht om deze uitdagingen te realiseren. Tijd om dus eens stil te staan bij deze belangrijke trend in de energiewereld.

Op 7  februari bundelen Biogas-E, COGEN Vlaanderen, Waterstofnet, Fluxys en Gas.be de krachten en organiseren samen de studiedag “Groen gas en WKK: efficiënt op weg naar een duurzaam 2050”.

Op deze goedgevulde studiedag wordt het thema groen gas in al haar facetten behandeld, met aandacht voor de Europese context, innovatieve toepassingen, nieuwe verdienmodellen en een concrete case.
Als locatie werd gekozen voor de gerenoveerde landloperskolonie-site in Merksplas. Daar wordt namelijk volgende zomer een WKK geïnstalleerd die groene warmte en elektriciteit opwekt dankzij de nabijgelegen Belgische primeur. In het energieconversiepark bij IOKwordt biogas opgewaardeerd tot biomethaan en in het gasnetwerk geïnjecteerd.  We voorzien een bezoek aan de IOK installatie in Beerse voor de eerste 50 deelnemers die zich hiervoor inschrijven.

Er wordt gezorgd voor vervoer van en naar het station van Turnhout en de IOK-site met taxi's op waterstof en op biomethaan.

Programma

9u00: Ontvangst
9u30: Biogas in Europa: stand van zaken, productieroutes en steun- & registratiesystemen - Susanna Pflüger, European Biogas Association
10u00: Waterstof en brandstofcellen in Europa: stand van zaken - Bart Biebuyck, The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking
10u30: Systeem GVO's voor groen gas in Wallonië & visie gas- en elektriciteitssector op GVO's in Vlaanderen - Kristof Scheurs, FEBEG
10u50: Koffiepauze
11u10: Registratieregister Groen gas in Vlaanderen: voorstelling - Dirk Focroul, Gas.be
11u40: Vergroening WKK en warmtenetten: rol van GVO's - Kristof Vanhoorne, EDF Luminus
12:00: Lunch
13u00: Productiepotentieel biomethaan in Vlaanderen - Sam Tessens, Biogas-e
13u20: Studie “Vlaams potentieel voor groene waterstof" - Isabel François, Waterstofnet
13u40: Vergroening van WKK: toepassingen en scenario's voor 2030 - Jean Pierre Boydens, COGEN
14u00: WKK van CO2-neutraal naar 0 g CO2 met ICE op waterstof – Jean-Pierre Van Wingen, E. Van Wingen
14u20: Koffiepauze
14u50: Voorstelling pilootproject WKK op biomethaan via distributienet - Kristof Van den Bergh, Profex
15u10: Samen met IOK van groen idee naar groen gas - Nathalie Devriendt, In den Roden Schilt
15u30: Drink & bezoek aan het energieconversiepark bij IOK - Jonathan De Witte, IOK

Gelieve er rekening mee te houden dat het bezoek aan IOK inmiddels is volzet, aansluiten op de rest van de studiedag kan nog steeds.

Praktische info

Inschrijvingsgeld (excl. BTW)

De tarieven zijn verdeeld in verschillende categorieën:
- Leden partnerorganisaties: 75€ (90,75€ incl. BTW)
- Andere: 100€ (121€ incl. BTW)

Locatie

KOLONIE HOTELS & BRASSERIE
Kapelstraat 10
2330 Merksplas

Bezoek: Energieconversiepark IOK - Moerstraat, 2330 Merksplas
Voor de deelnemers die met het openbaar transport komen, voorzien we taxi's op waterstof en op biomethaan van en naar het station van Turnhout. Deze taxi's worden ook ingezet voor het vervoer van en naar de IOK-site.

Informatie

Indien u nog vragen hebt kan u contact opnemen met Jörg Baeten: 016 58 59 97 - jorg.baeten@cogenvlaanderen.be

Met de steun van

met de steun van

Sponsors

sponsors

Mediapartners

mediapartners

07/02 Studiedag Groen Gas en WKK