eigen_frontfoto

Geen contradictie: elektrische voertuigen op biogas

Michael Lemon, vice-voorzitter van de Amerikaanse vzw Biogas Researchers promoot het gebruik van hernieuwbare elektriciteit uit biogas als aandrijving voor elektrische wagens. De bedoeling is om bij te dragen tot de decarbonisatie van de transportsector in de VS. Hij wijst er ook op dat intelligent afvalbeheer samen met anaerobe vergisting potentieel 12,5 miljoen elektrische wagens kan laten rijden op organisch afval (in de V.S. alleen).

Datum publicatie
Tags