eigen_frontfoto

Dikke fractie als boost voor organische stof

dikke fractie

In 2018 ging het LEADER Haspengouw project ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’ van start. In dit project wordt het gebruik van dikke fractie als mestproduct geïntroduceerd op de Haspengouwse akkers. Dikke fractie wordt bekomen door varkens- of runderdrijfmest of digestaat te scheiden met een mestscheider en is een ideaal product om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. Om het product bekend te maken bij de akkerbouwers werd een praktijkgids uitgegeven en komt er een rekentool online om te berekenen hoe de mestafzet op een melkveebedrijf geoptimaliseerd kan worden door middel van mestscheiding.

In de praktijkgids ‘Dikke fractie – productie en aanwending’ wordt op een overzichtelijke manier het volledige proces van productie tot aanwending op de akker overlopen. In deze brochure vinden zowel de veehouder als de akkerbouwer de nodige informatie terug. Deze gids werd opgesteld door PIBO-Campus vzw, PVL Bocholt vzw en VCM vzw en is online beschikbaar. Daarnaast ontwikkelde VCM vzw een handige rekentool zodat een melkveehouder kan berekenen of mestscheiding een oplossing kan zijn voor optimaal gebruik van de aanwezige mest op het bedrijf. Ook deze rekentool is online raadpleegbaar.

De praktijkgids en de rekentool mestscheiding werden ontwikkeld in opdracht van het LEADER Haspengouw project “Dikke fractie als boost voor organische stof”, een project van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, Bodemkundige Dienst van België, PIBO Campus, PVL, Boerenbond en Danone met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de Vlaamse Overheid en de provincie Limburg.

Het project wil Haspengouwse akkerbouwers stimuleren om meer dikke fractie in plaats van kunstmest te gebruiken om op die manier het koolstofgehalte van de akkerpercelen op peil te houden.

http://ec.europa.eu/agriculture/
www.vlaanderen.be/pdpo
www.platteland.limburg.be

leader project

Bron: VCM Mestverwerking

Datum publicatie