eigen_frontfoto

Oproep 2019 voor VLIF-steun aan de agrovoedingssector

VLIF steun

Joke Schauwvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw trekt 4 miljoen euro steun uit voor de verdere verduurzaming van de keten van ondernemingen actief in de agrovoedingsindustrie.

De steun wordt ter beschikking gesteld vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), die subsidies toekent aan landbouwbedrijven onder de vorm van een investeringssubsidie. Er is 30% ondersteuning mogelijk voor investeringen die gericht zijn op de realisatie van een landbouw met oog voor verwerking van landbouwproducten, revalorisatie van afval enzovoort. De selectie van de projecten gebeurt op basis van de meerwaarde voor de landbouwsector, de duurzaamheid van het project en de mate van samenwerking binnen de keten.

Sinds 2015 zijn investeringen in randapparatuur en randinfrastructuur voor kleinschalige vergistingsinstallaties opgenomen binnen de VLIF-regeling, meer bepaald voor: mestmixer, mestschuif, digestaatopslag, pumping en piping, scheiden van afvalstromen, tussenopslag van mest en de installatie van een volle vloer. (zie p16. van de subsidiale investeringslijst)

De aanvragen kunnen tot 15 maart 2019 worden ingediend via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij.

Meer info vindt u hier: VLIF-investeringssteun voor land- en tuinbouwers

Innovatieve projecten in de land- en tuinbouw

Daarnaast trekt de minister 8,5 miljoen euro steun uit voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw via de oproep ‘projectsteun voor innovaties in de landbouw’. Het budget is tevens afkomstig uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). Landbouwers en groepen van landbouwers kunnen tot en met 31 maart 2019 een steunaanvraag indienen. De subsidie biedt hen de kans zo een innovatief investeringsproject te realiseren. Met dit instrument kunnen land- en tuinbouwers met sterke, vernieuwende ideeën innovatiesteun krijgen. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun.

De steun bedraagt 40% van de subsidieerbare projectkosten. Gezien innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een trekker en vaak ook een deskundig begeleider, komen ook begeleidingskosten in aanmerking voor de subsidie.

Meer info vindt u hier: Projectsteun voor innovaties in de landbouw

Datum publicatie