eigen_frontfoto

VOKA open bedrijvendag 2016 - afvalverwerking en recyclage extra in de spotlights

Op VOKA Open Bedrijvendag 2016, staan deze keer afvalverwerking en recyclage extra in de spotlights!

Afvalverwerking en recyclage zijn uiteraard meer dan het klassieke beeld van recyclage van o.a. PET-flessen en glas en de verbranding van afval voor elektriciteitsproductie. Ook anaerobe vergisting (of biogasproductie) is een belangrijke schakel in de verwerking van organisch afval en de recyclage van kostbare nutriënten voor land- en tuinbouw. Vooral de Vlaamse mestoverschotten en organisch biologisch afval zoals GFT en reststromen uit de voedingsindustrie zijn inputstromen die voor een belangrijke positieve bijdrage voor het milieu zorgen. Op die manier worden immers kostbare nutriënten hergebruikt en in een kringloop gebracht in plaats van ze te vernietigen terwijl er ook nog eens hernieuwbare energie (groene stroom én warmte) wordt geproduceerd. Dit toont aan dat biogasproductie een technologie is die op verschillende fronten maatschappelijke voordelen biedt. Het is volgens Biogas-E ook geen toeval dat na de bio-economie vorig jaar, dit jaar de afvalverwerking en recyclage in de spotlights staat. Dit toont eens te meer de relevantie aan van biogas in een veranderende maatschappij die onomkeerbaar in een meer hernieuwbare richting evolueert.

Op de VOKA Open Bedrijvendag van dit jaar zullen onder andere Shanks in Roeselare evenals avfalintercommunale IVVO in Ieper de deuren openstellen.

MEER INFO: http://www.openbedrijvendag.be/

Datum publicatie
Tags