eigen_frontfoto

De Vlaamse biogasinstallatie Arbio wint Ivan Tolpe Prijs

prijsuitreiking Ivan Tolpe 2019

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) reikt elk jaar de Ivan Tolpe Prijs uit voor een innovatieve en veelbelovende mestverwerkingstechniek. Hiermee wil VCM nieuwe initiatieven ondersteunen zodat de mestverwerking in Vlaanderen een voortrekkersrol blijft spelen. De laureaat van 2019 was Tim Keysers, uitbater van de Antwerpse biogasinstallatie Arbio BVBA, met het project NPirriK.

Arbio BVBA vergist jaarlijks 90.000 ton mest (60%) met organisch-biologisch materiaal (40%), wat resulteert in biogas en in een ruw digestaat. Het digestaat wordt momenteel met een biologie (nitrificatie-denitrificatie) verwerkt tot stikstofarm effluent en stikstofgas. Met NPirriK introduceert Arbio een nieuwe opeenvolging van nabewerkingen op dit digestaat, waarmee een maximale hoeveelheid vocht uit het digestaat wordt gehaald, met een minimaal verlies aan stikstof. Door middel van een zeefbandpers met bio-degradeerbare polymeren wordt een waterige fractie (80%) en een dikke fractie (20%) bekomen. Deze laatste bevat het grootste aandeel van de organische stof en fosfor. De dikke fractie wordt gedroogd en tot bemestingskorrels geperst. De waterige fractie van het digestaat bevat het grootste deel van de stikstof en zouten (voornamelijk kalium) en weinig organisch materiaal. Deze wordt in een opeenvolging van een decantatietank en zelfreinigende filters naar een omgekeerde osmose gestuurd, dewelke drie keer minder energie verbruikt in vergelijking met een biologische stikstofverwijderingsinstallatie. De omgekeerde osmose produceert een stikstof-en zoutrijk concentraat en een zoutarm permeaat. Het anders moeilijk afzetbaar concentraat kan opgemengd worden met de dikke fractie om meststofkorrels te bekomen met een significant hogere stikstof-fosforverhouding (2 à 3 keer hoger dan zonder bijmenging met concentraat). Op deze manier sluiten de mestkorrels qua bemestingsnormen en ook commercieel beter aan bij de behoeften van tuinders en landbouwers. Het permeaat is arm aan zouten kan worden gebruikt als irrigatiewater op de omliggende landbouwpercelen.

Npirrik diende in 2017 met succes in op de subsidie oproep voor circulaire economieprojecten “Vlaanderen Circulair” gericht op demonstratie- en disseminatieprojecten en haalde zo 100.000 EUR subsidie binnen om het project te testen en te realiseren. De technologieën (zeefbandpers, omgekeerde osmose) zijn aangekocht door Arbio en worden momenteel opgestart. Er wordt verwacht om tegen het einde van 2019 volledig operationeel te zijn.

bron: website VCM

foto: VCM

Datum publicatie