eigen_frontfoto

Stakeholderoverleg over het VEA-ontwerprapport 2019

vea

Het Vlaams Energieagentschap opent vandaag een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over de delen 1, 2 en 3 van het ontwerprapport 2019. Stakeholders kunnen hun opmerkingen over dit deel van het ontwerprapport aan het Vlaams Energieagentschap doorsturen tot en met woensdag 12 juni 2019.
Alle verdere informatie, evenals de documenten zijn beschikbaar op de website via volgende link
.

Het VEA vraagt aandacht voor volgende punten:

  • Elk deel heeft zijn eigen sjabloon voor stakeholdercommentaar. Gelieve dan ook steeds het sjabloon te gebruiken voor het stakeholdercommentaar dat u wenst te geven.
  • Indien u commentaar wenst te geven op meerdere delen, moet u voor elk deel afzonderlijk het betreffende sjabloon voor stakeholdercommentaar gebruiken.
  • Enkel de vastgestelde parameterwaarden vormen het onderwerp van dit stakeholderoverleg. Berekeningsmodaliteiten en parameterwaarden die werden vastgelegd in het Energiedecreet of het Energiebesluit, kunnen dan ook niet het onderwerp uitmaken van dit stakeholderoverleg. Het VEA herhaalt dat het deze reglementaire bepalingen moet toepassen zoals ze in het Energiedecreet en Energiebesluit zijn vastgelegd. Het komt immers aan een administratieve overheid niet toe deze bepalingen in vraag te stellen, aan te passen en/of buiten beschouwing te laten.
  • Elke commentaar moet met verantwoording en/of stavingsdocumenten onderbouwd worden, om een aanpassing te kunen doen in het definitief rapport.
  • Woensdag 12 juni is de uiterste datum waarop wij uw commentaar inwachten. Met opmerkingen die ons later bereiken, wordt geen rekening gehouden omdat anders de publicatie van het definitief rapport op 1 juli 2019 in het gedrang komt.

 

Datum publicatie