eigen_frontfoto

Bruto groenestroomproductie uit biogas

grafiek

Biogas, gevormd uit organisch afval (mest, nevenstromen uit voedingsindustrie en GFT) via anaerobe vergisting, leverde in 2015 met 758 GWh een significante bijdrage aan de productie van groene stroom in Vlaanderen. In 2015 vertegenwoordigt biogas nl. 10,2% van de totale groenestroomproductie in Vlaanderen. Dit zijn definitieve cijfers. (bron Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen in 2015, versie september 2016, Vito).

In onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van de totale bruto groenestroomproductie uit biogas. Voor het jaar 2015 is dit 757,9 GWh. Dit is een toename van 57,6 GWh t.o.v. vorig jaar, wat overeenkomt met een stijging van 8,2%. In 2015 vertegenwoordigt biogas 10,2% van de totale groenestroomproductie in Vlaanderen. Dit zijn definitieve cijfers. Ondanks het feit dat het aantal installaties stagneert, stijgen de productiecijfers wel. Dit betekent dat de vergistingsinstallaties efficiƫnter werken en hun capaciteit beter invullen.

Datum publicatie