eigen_frontfoto

VEKA stelt handleiding OT-berekening ter beschikking

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) stelt een handleiding ter beschikking met betrekking tot de verlengingsopties van groenstroomcertificaten (GSC) voor biogasinstallaties met startdatum vóór 2013.

De cursus kwam tot stand in samenwerking met VITO en bevat naast een uitgeschreven tekst van de workshop-presentatie (24 en 25 september 2015), extra voorbeelden, extra uitgewerkte berekeningen, de methode voor specifieke bandingfactor voor dual-fuel installaties en de vragen en antwoorden die gesteld zijn tijdens en na de workshop. De handleiding is terug te vinden op de website van VEKA.

Datum publicatie