eigen_frontfoto

Bandingfactoren van GSC en WKC voor projecten met startdatum vanaf 2017 werden gepubliceerd

Op 22 december 2016 werd volgende Ministrieel Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:
9 DECEMBER 2016 - Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2017.

Art. 2. Voor groenestroomprojecten wordt de bandingfactor per categorie, door het Vlaams Energieagentschap in haar rapport van 1 juli 2016 voorgesteld ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6.2/1.5, § 2, derde lid van het Energiebesluit, per categorie vastgesteld als volgt:

3° nieuwe biogasinstallaties met een maximaal vermogen tot en met 5 MWe en met een startdatum vanaf 1 januari 2017:

a) voor de vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen: de bandingfactor bedraagt 1;

b) voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie: de bandingfactor bedraagt 1;

c) recuperatie van stortgas: de bandingfactor bedraagt 0,562;

d) voor vergisting van rioolwaterzuiveringsslib: de bandingfactor bedraagt 0;

e) overige vergisters: de bandingfactor bedraagt 1;

4° nieuwe biogasinstallaties met een maximaal vermogen groter dan 5 MWe tot en met 20 MWe en met een startdatum vanaf 1 januari 2017:

a) voor de vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen: de bandingfactor bedraagt 1;

b) voor GFT-vergisting bij een bestaande composteringsinstallatie: de bandingfactor bedraagt 1;

c) recuperatie van stortgas: de bandingfactor bedraagt 0,398;

d) voor vergisting van rioolwaterzuiveringsslib: de bandingfactor bedraagt 0;

e) overige vergisters: de bandingfactor bedraagt 1;

 

Het volledige document kan u hieronder consulteren

Datum publicatie
Bijlagen