eigen_frontfoto

Rechtstreeks energie aankopen van de biogasinstallatie

renewers

Met een vernieuwend concept probeert het recent opgerichte Renewers de groene energieproductie in Vlaanderen een duw in de rug te geven. Via het platform van Renewers kunnen particulieren zelf kiezen van welke hernieuwbare productie-installatie ze groene elektriciteit willen aankopen. Een bewuste keuze vertelt Pieterjan Verhaegen, medeoprichter van Renewers: ‘Groene energie is een complex gegeven en groene contracten zijn bijgevolg verre van transparant voor de consument. Renewers wil hier verandering in brengen door consumenten rechtstreeks in contact te brengen met producenten van lokale groene energie. Zo is de consument 100% zeker dat zijn consumptie gedekt is door lokale groene productie. Bovendien krijgt de aangekochte groene energie een gezicht. Hiermee hoopt Renewers meer en meer mensen warm te krijgen voor groene energie en de sector te veranderen.’

Renewers wil de lokale productie van groene energie ondersteunen door producenten en consumenten van hernieuwbare energie dichter bij elkaar te brengen. ‘Wij zien Renewers eerder als een matchmaker tussen producent en eindconsument, dan als een klassieke energieleverancier’, aldus Pieterjan. Via het platform van Renewers kan de eindconsument uit verschillende hernieuwbare elektriciteitsproducenten kiezen, gaande van windmolens, PV-installaties tót biogasinstallaties. Renewers koopt zowel de elektriciteit als de garanties van oorsprong van de producent, de groene stroom wordt daarna doorverkocht aan de eindklant.

Volgens Pieterjan zijn er dan ook heel wat voordelen voor biogasuitbaters om zich aan te sluiten bij Renewers: ‘Renewers en de aangesloten producenten worden een tandem die groene energieproductie wil promoten bij de burgers. Renewers is een perfect manier om je verhaal te kunnen doen. Dit is heel belangrijk voor biogas dat onterecht vaak een slechte naam heeft wegens misverstanden: biogas wordt bijvoorbeeld verward met biomassa of het woord gas wekt verkeerde ideeën op. Wanneer je een injectiecontract aangaat met een groot bedrijf blijft je anoniem. Bij Renewers wordt er actief rond jouw groen engagement campagne gevoerd.’

Op het huidige platform wordt er enkel groene elektriciteit aangeboden, hoewel klanten ook kunnen kiezen om hun gascontract af te sluiten met Renewers. Dit is nog geen groen gas, al wil Pieterjan hier snel verandering in zien: ‘We bieden ook gas aan, aangezien vele mensen graag hun gas bij dezelfde leverancier nemen. We zouden graag groen gas aanbieden, maar dit is nog geen realiteit in België. Wanneer groene gascertificaten in de regelgeving zijn opgenomen zouden we graag gecertifieerd groen gas aanbieden. Wie weet kunnen mensen dus op termijn zowel elektriciteit als gas afnemen van de biovergisters.’

Biogassector springt mee op de kar

Het platform van Renewers staat nog maar in zijn kinderschoenen, en zal pas tijdens het eerste kwartaal van 2019 volledig uitgerold worden. Twee Vlaamse biogasinstallaties springen al op de kar en bieden hun groene stroom reeds aan via Renewers. Voor Valerie Vandaele (Agro-Energiek) is het een uitstekende manier om haar bedrijf op een positieve manier in the picture te plaatsen: ‘Mensen uit de omgeving tonen interesse in de installatie en kunnen op deze manier ook echt bijdrage aan de lokale productie van hernieuwbare elektriciteit’. Henk Dedeyne (Bio-N.R.GY) kan dit beamen. Volgens hem is Renewers een ideale manier om het maatschappelijk draagvlak voor biogas, zeker op lokaal niveau, te vergroten. ‘Op deze manier kan biogas op een positieve manier onder de aandacht gebracht worden. Dankzij Renewers werk ik ook aan de profilering van mijn installatie op de markt, waardoor de herkenbaarheid ervan zal verhogen’, aldus Henk.

Buurtbewoners kunnen dus rechtstreeks elektriciteit aankopen van de installatie van Agro-Energiek. Op deze manier wordt de elektriciteitsmarkt een stuk overzichtelijker voor consumenten. ‘We waren snel gewonnen voor het idee dat consumenten een duidelijk inzicht kregen van de productiezijde’, vertelt Valerie. ‘Als je vandaag groene stroom koopt, kan deze evengoed afkomstig zijn van een ingekocht certificaat met garantie van oorsprong van een installatie in Noorwegen, Hongarije, of een ander Europees land. Consumenten ondersteunen, in dit geval, eigenlijk buitenlandse projecten terwijl wij, als België, ook doelstellingen voor hernieuwbare energieproductie moeten halen. Met Renewers maken ze daar het verschil, in vergelijking met andere energieleveranciers van groene energie.’

Zowel Valerie als Henk zien toekomst in het concept van Renewers. ‘Met Renewers weten consumenten perfect waar hun stroom vandaan komt. Er zit zeker nog marge op deze formule. Nu zal Renewers sterk moeten inzetten op naambekendheid, zeker in de buurt van de productie-installaties’, meent Henk. Valerie gaat hiermee akkoord: ‘Als ze technisch en budgettair alles voor elkaar krijgen, kan dit een nieuwe, unieke speler in de markt worden. We hebben het concept reeds gepromoot via een lokale handelsbeurs en zelfs als promo op broodzakken gestaan. Het was een ideale gelegenheid om onze bedrijfsactiviteit onder de aandacht te brengen. Via social media kregen we al fijne reacties, ook op de beurs was er veel bijval voor het concept. Het systeem zal in 2019 echt van start gaan, wij duimen alvast.’

Datum publicatie