eigen_frontfoto

Invoering digitale meters bij biogasinstallaties

Elektriciteitsmeter

Vanaf 2019 zullen de klassieke elektriciteitsmeters in Vlaanderen vervangen worden door moderne digitale meters. De installatie van digitale meters, die uitgebreid kunnen worden tot slimme meters, is een volgende stap in de implementatie van een slim energienet. In de toekomst zal de decentrale productie van energie enkel toenemen, waardoor het noodzakelijk zal zijn om de verschillende productie-eenheden beter op elkaar af te stemmen. Deze evolutie is reeds ingezet met onder andere ‘virtual power plants’ die decentrale geproduceerde energie flexibel op de elektriciteitsmarkt aanbieden en zo extra inkomsten zoeken.

Het installeren van een digitale teller betekent ook op termijn het einde van het principe van een ‘terugdraaiende teller’ voor eigen energie-opwekking (<10 kW) bij nieuwe installaties. Een principe dat vaak essentieel is voor het rendement van vele vergisters op boerderijschaal. Minister Tommelein heeft echter aangegeven dat hij het voordeel van de terugdraaiende teller voorlopig wil behouden. In de conceptnota werd opgenomen dat het principe van de terugdraaiende teller 15 jaar behouden zal blijven. Volgens het kabinet Energie zal zo ook het rendement van de biogasinstallaties gedurende die periode gewaarborgd blijven. Na 2021 zal er een nieuw compenserend systeem komen voor de nieuwe installaties en dit ter vervanging van het principe van de terugdraaiende teller. Dit nieuwe systeem zou, volgens het kabinet, ook oog hebben voor het rendement van nieuwe installaties. De kosten-baten zijn echter niet voor iedereen gelijk en een degelijke analyse is nodig.

Deze maatregel treft voornamelijk kleinschalige biogasinstallaties, die nu vaak gebruik maken van een ‘terugdraaiende teller’. Kleine verbruikers/prosumenten zouden slechts beperkte besparingen kunnen realiseren met een slimme meter (in de grootteorde van enkele procenten). De kost voor zo’n meter zou gaan van enkele tientallen euro tot een paar honderd euro, wat voor kleine consumenten toch al een significante extra kost is.

De invoering van de slimme meters komt er op een moment dat ook het subsidiemechanisme voor kleinschalige vergisting en de definiëring van de groenestroomcategorieën binnen het model van de onrendabele toppen wordt besproken. Deze opportuniteit kan gebruikt worden om de verschillende beleidswijzigingen, ook al zijn deze louter administratief, op elkaar af te stemmen en de middelen op een zo efficiënt mogelijke manier in te zetten.

Biogas-E ziet een aantal mogelijkheden ontstaan door de invoering van de digitale meter. Deze meter maakt het mogelijk om flexibiliteit te vergoeden, ook op kleine installaties. Bovendien zou door het verdwijnen van de ‘terugdraaiende teller’ de markt voor kleinschalige vergisting zich verder kunnen ontwikkelen, zodat capaciteiten van meer dan 10 kW rendabeler worden. De toekomst zal echter moeten uitwijzen of de compensatieregeling hierin voorziet.  

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie